Bekæmpelsesmiddelsalg 2012

Stigning i salg af plantebeskyttelsesmidler helt som forventet - forbruget klart lavere end salget

Miljøstyrelsens statistik over salg af plantebeskyttelsesmidler viser, at der er sket en stigning  i salget fra 2011 til 2012.

Dansk Planteværn er dog ikke overrasket over stigningen. - Stigningen er helt som forventet, for udsigten til kraftige afgiftsforhøjelser har medført, at der er indkøbt relativt store mængder af de produkter, hvor der kunne forudses de største afgiftsstigninger. Såvel de nye afgifter som de indkøbte mængder forventes derfor også at sætte præg på markedet i de kommende år.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at de indkøbte midler er godkendte og derfor vurderet til ikke at have uacceptable effekter på sundhed og miljø ved korrekt anvendelse. Der er således tale om midler, som det er fuldt lovligt at anvende.

Samtidig skal man også huske, at indkøbte mængder ikke er lig med, hvad der rent faktisk bruges ude på markerne.

For første gang indeholder statistikken data fra landmændenes sprøjtejournaler, og her er det tydeligt, at der er brugt langt mindre mængder i praksis, end der er indkøbt. Således viser Miljøstyrelsens statistik helt klart, at den gennemsnitlige anvendelse er ca. 1,2 kg/ha beregnet på grundlag af indberettede sprøjtejournaler for perioden 2011/2012, mens  salgstallene for samme periode viser en mængde svarende til 2,26 kg/ha.

Det bekræfter, hvad Dansk Planteværn har ment i mange år: at en salgsstatistik ikke kan sige noget som helst om det faktiske forbrug i det enkelte år - og det må jo være det, der er vigtigt i en miljømæssig sammenhæng.

Miljøstyrelsen konkluderer også selv, at det øgede salg ikke har medført en tilsvarende højere belastning af sundhed og miljø. Yderligere er det vigtigt at erindre, at belastningsindikatoren kun udtrykker den potentielle belastning og ikke den faktiske påvirkning af mennesker og miljø.