Natur- & Landbrugskommissionens anbefalinger

Natur- & Landbrugskommissionens slutrapport med anbefalinger til regeringen blev i dag (18. april 2013) præsenteret af kommissionens formand Jørn Jespersen på et pressemøde på Nationalmuseet.

Jørn Jespersen sagde bl.a., at der i fremtiden bør være mere fokus på miljømål i stedet for fokus på produktionsbegrænsninger. Rapporten indeholder 44 anbefalinger fordelt på følgende 12 emneområder:

 • Mere og bedre natur
 • Mårettet miljøregulering
 • Mindre belastning med sprøjtemidler og bedre beskyttelse af drikkevandet (side 49 - 51)
 • En sammenhængende klimaindsats
 • Styrket planlægning i det åbne land
 • Udvikling og afsætning af fremtidens fødevarer
 • Bedre mulighed for erhvervelse og finansiering
 • Intelligent udnyttelse af biomassens muligheder
 • Fremme af ny teknologi
 • Nye perspektiver for EU's landbrugspolitik
 • Forskning - udvikling - innovation - kompetencer
 • Effektiv forvaltning og kontrol

Rapporten kan downloades her!