Ny rapport fra Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen har udgivet rapporten Prediction of climatic impacts on pesticide leaching to the aquatic environments beskriver resultaterne fra et projekt under bekæmpelsesmiddelforskningsprogrammet.

Rapporten forudser, at der skal bruges flere sprøjtemidler i dansk landbrug i takt med, at klimaet bliver varmere og vådere. Men også at vi bliver ved med at kunne bruge vores grundvand til drikkevand.

Klimaet i Danmark forventes at blive varmere og vådere i fremtiden, i takt med klimaændringerne og dermed bliver dyrkningssæsonen længere. Dette kan medføre, at landmændene kommer til at bruge flere sprøjtemidler for, at kunne sikre afgrøderne gennem hele vækstsæsonen.

Rapporten er baseret på nogle scenarier omkring de forventede klimatiske ændringer samt det forventede afgrødemønster, som vil være muligt under disse klimatiske forhold.

Læs rapporten her.