Ny rapport om pesticidrester i fødevarer

DTU Fødevareinstituttet har samlet resultaterne fra Fødevarestyrelsens undersøgelser af pesticidrester i fødevarer i perioden 2004 - 2011 i rapporten Pesticide Residues, Results from the period 2004 - 2011

I gennemsnit er der fundet overskridelser af EU's grænseværdier for tilladeligt restindhold i 2,6 % af prøverne.

I perioden er der undersøgt 17.309 prøver af frugt, grønt, cerealier, kød, børnemad og forarbejdede fødevarer.

Den største kilde til pesticidrester i kosten er frugt og grøntsager og her er de gennemsnitlige overskridelser af grænseværdierne fundet til 3,8 %.

Analyseresultaterne viser også, at der generelt er mindre rester og færre overskridelser af grænseværdierne i dansk produceret frugt og grønt.

En risikovurdering viser, at de fundne niveauer af rester ikke udgør nogen sundhedsmæssig risiko hverken for børn eller voksne.

Rapporten kan hentes hos DTU Fødevareinstituttet her.