TOPPS-prowadis foldere

To nye foldere om forebyggelse af afdrift og afstrømning ved brug af plantebeskyttelsesmidler.

Nogle af de væsentligste kilder til fund af pesticider i overfladevand er afdrift af sprøjtetåge og afstrømning fra marken til nærliggende vandområder. Den europæiske brancheorganisation for producenter af plantebeskyttelsesmidler, ECPA iværksatte i 2011 et projekt med navnet TOPPS prowadis med det formål at udarbejde en "bedste praksis" til at undgå afdrift og afstrømning.

Lokale partnere og eksperter fra syv europæiske lande har deltaget i arbejdet, som nu er udmøntet i to foldere med titlerne "God praksis og bedre beskyttelse af vandmiljø - Afdrift" og "God praksis og bedre beskyttelse af vandmiljø - afstrømning/erosion".

Folderne er publiceret på en række europæiske sprog, herunder også på dansk. De kan rekvireres fra netbutikken på Landbrugsinfo.dk (http://netbutikken.vfl.dk/).

Pjecerne er sponseret af Dansk Planteværn og TOPPS-prowadisprojektet og leveres derfor uden beregning. Man skal dog betale for forsendelsen.