VAP-Rapport-2012

Rapport fra Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvandet

GEUS og Aarhus Universitet har publiceret de seneste resultater fra "Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvandet" i rapporten "The Danish Pesticide Leaching Assessment Programme, Monitoring results 1999 - 2012".

Rapporten opsummerer analyseresultaterne for de stoffer, som har indgået i moniteringsperioden juni 2010 til juni 2012.

24 pesticider udbragt og moniteret i perioden. I alt blev 30 pesticider og nedbrydningsprodukter fra ovennævnte periode undersøgt og med pesticider udbragt før 2010, blev der undersøgt 43 stoffer i perioden.

I hele perioden 1999 - 2012 er der udbragt og undersøgt 50 pesticider. For 16 af de undersøgte stoffer blev der ikke fundet udvaskning til grundvand af stofferne eller deres nedbrydningsprodukter.

For 18 andre stoffer blev der kun fundet mindre udvaskning og årsgennemsnittene for udvaskning oversteg ikke 0,1 µg/l.

For de resterende 16 stoffer blev der fundet udvaskning til jord- og grundvand og for 7 af stofferne førte det til tilbagetrækning af godkendelsen eller restriktioner i anvendelsen.

Hent rapporten her.