Pesticider og hjerneskader

Det har for nyligt været refereret i Berlingske den 16. februar og på Ingeniørens hjemmeside den 17. februar, at en række hverdagskemikalier herunder også "sprøjtegifte" giver anledning til hjerneskader hos børn. Begge kilder citerer en artikel, som er publiceret af Philippe Grandjean (SDU, Harvard School of Public Health) og Philip J. Landrigan (Ichan School of Medicine at Mount Sinai).

Den nævnte artikel oplister 11 stoffer, hvoraf kun 2 er pesticider, nemlig DDT og Chlorpyrifos.
DDT er for længst udfaset fra enhver anvendelse i vores del af verden og Chlorpyrifos er ikke godkendt til anvendelse i Danmark.

I modsætning til kemikalier generelt har plantebeskyttelsesmidler (pesticider) været reguleret stramt i mange år og bliver netop krævet undersøgt for mulige skader på mennesker og dyr inden en eventuel godkendelse bliver givet.

Kun produkter som ikke har uacceptable effekter kan blive godkendt i Danmark og resten af EU og ovennævnte pesticider er ikke hverdagsstoffer i danskernes dagligdag.