Præsentation af demofarmprojekt

Dansk Planteværn præsenterede torsdag den 19. juni sit demonstrationslandbrug for en række indbudte
gæster.

Demonstrationslandbruget, som er beliggende på Ryegaard og Trudsholms Godser, er etableret
gennem en aftale mellem Dansk Planteværn og Ryegaard om, at vi kan fremvise, hvordan et
moderne effektivt og bæredygtigt landbrug kan forenes med natur- og miljøhensyn.

Intro

Præsentationen blev indledt med en introduktion til projektet efterfuldt af en rundvisning til en
del af de tiltag, som er etableret i området for at understøtte biodiversiteten.

Sprøjtedemo

Demonstration af moderne sprøjteudstyr, som kan navigeres med en præcision helt ned til få
cm og dermed sikrer at plantebeskyttelsesmidlet ikke rammer utilsigtede områder.

Vildtstribe

Vildtstribe etableret med bl.a. boghvede, oliehør, honningurt, rød- og hvidkløver m.m., som
gavner både insekter og fugle.

Barjord

Barjordstribe kantet med vildt- og insektvenlig beplantning. barjordstriben tiltrækker fugle, som
her har mulighed for at lande og at støvbade.

Insektvold

Eksempel på etablering af insektvolde.

En folder med beskrivelse af projektet kan downloades her!