Nyheder - 2015

Den årlige rapport fra GEUS viser en faldende tendens i antallet af analyser af det yngre grundvand, som overskrider grænseværdien for drikkevand (0,1 µg/liter), hvilket indikerer, at den gennemførte regulering af anvendelsen giver resultater.

Læs mere

Den 10. september besøgte en gruppe medlemmer fra Folketingets Miljø- og fødevareudvalg Dansk Planteværns demofarmprojekt, som er placeret på Ryegaard ved Kirke Såby.

Læs mere