Besøg på demofarmprojekt

Besøg på Dansk Planteværns demofarmprojekt

22. maj besøgte en gruppe studerende fra planteavlsgruppen fra KU Ryegaard, hvor
foreningens demofarmprojekt er etableret.

Der var endnu ikke så meget af den etablerede vegetation som var kommet op, men
projektleder Jørgen Lundsgaard kunne fremvise de etablerede arealer og forklarede
hvilke valg der var truffet med hensyn til forskellige beplantninger til gavn for specielt
fugle og insekter.

Der var endvidere lejlighed til at se nogle nyopsatte bihoteller, som specielt er lavet til
projektet. Bihotellerne er indrettet med forskellige størrelse åbninger således, at de vil
være tiltrækkende på forskellige enkeltlevende biarter. Efter sæsonen vil bihotellerne
blive sendt til undersøgelse af hvilke biarter, som har taget ophold i dem i løbet af
sommeren.

De udlagte naturstriber giver mulighed for at lærker og andre fugle kan lande i åbne
områder mellem afgrøderne.