Besøg på Ryegaard

Besøg på demofarmprojektet på Ryegaard

Den 10. september besøgte en gruppe medlemmer fra Folketingets Miljø- og
fødevareudvalg Dansk Planteværns demofarmprojekt, som er placeret på Ryegaard
ved Kirke Såby.

Erik Borup fortalte om, hvordan man arbejder med en moderne marksprøjte, der blandt
andet anvender gps positionering således, at overlap og afdrift til naboarealer undgås.

Marksprøjten blev demonstreret, dog kun med rent vand. 

Der var lejlighed til at få et billede med af et af de opstillede bihoteller, som har til formål
at give levesteder til solitære bier, der til forskel fra honningbier ikke lever i kolonier.
Solitære bier og humlebier er vigtige bestøvere i landbrugsafgrøder. 

Projektleder Jørgen Lundsgaard fortæller om de plantesorter, som er udsået for at give
føde til såvel fugle som insekter.

En af mulighederne er solsikker, der er meget eftertagtede af visse fuglearter.