Grundvandsovervågning 2014

Status og udvikling 

Den årlige rapport fra GEUS viser en faldende tendens i antallet af analyser af det yngre grundvand, som overskrider grænseværdien for drikkevand (0,1 µg/liter), hvilket indikerer, at den gennemførte regulering af anvendelsen giver resultater.

GEUS har publiceret den årlige grundvandsovervågningsrapport, som dækker perioden 1989 til 2013.

I 2013 blev der i grundvandsovervågningen fundet pesticidrester eller nedbrydningsprodukter i 37 % af indtagene. Grænseværdien på 0,1 µg/liter var overskredet i 10 % af indtagene. Den generelle tendens viser, at der er en faldende andel af indtag med koncentrationer over 0,1 µg/liter, hvilket peger på at den gennemførte regulering af anvendelsen nu viser resultater i det yngste grundvand.

 Analyseprogrammet omfatter p.t. 31 stoffer, hvoraf 21 stammer fra forbudte produkter, 5 stammer fra såkaldte regulerede produkter (stoffer som har fået pålagt anvendelsesrestriktioner siden den oprindelige godkendelse) og de sidste 5 fra godkendte produkter uden særlige restriktioner. De 31 stoffer er fordelt på 11 aktivstoffer og 20 nedbrydningsprodukter.

 Der er i 2013 fundet godkendte stoffer i ca. 1,6 % af indtagene (heraf har grænseværdien været overskredet i
0,2 % af analyserne), mens regulerede stoffer er fundet i 4,5 % af indtagene (heraf 1,9 % med overskridelse af grænseværdien).

De sidste 7 års pesticidanalyser viser, at forbudte stoffer udgør ca. 80 % af alle fund, hvorved det er "fortidens synder", som er den hyppigste årsag til forringet grundvandskvalitet.

 Siden 2003 har der overvejende været analyseret for pesticider i grundvand som er dannet efter 1950. Ligeledes er der siden 2007 været en højere analysefrekvens for de boringer, hvor tidligere målinger viser størst sandsynlighed for at finde pesticider og nedbrydningsprodukter. Det er derfor kompliceret at lave meningsfyldte generelle landsdækkende tidsserier for udviklingen.

 Rapporten kan downloades fra GEUS's hjemmeside her!