Nyheder - 2016

Rapporten omhandler moniteringsresultater fra perioden juli 2012 - juni 2014. 39 stoffer har været undersøgt i perioden (22 godkendte pesticider og 17 nedbrydningsprodukter), hvoraf 20 stoffer hverken er fundet i grundvand eller drænvand.

Læs mere
Plantebeskyttelsesmidler er nødvendige når 9. mia. munde skal mættes

Europa er nettoimportør af fødevarer og foder set i forhold til det dyrkede areal. Det betyder, at vi samlet set lægger beslag på et større areal uden for Europa til at producere fødevarer og foder på, end der bliver brugt i Europa. Allerede i dag skal den europæiske fødevareproduktion derfor øges.

Læs mere
Det politiske supermarked

Et af de supermarkeder, der i stadig mere udbredt grad har valgt at foretage et moralsk valg på vegne af sine kunder, er Irma. Her har man allerede udfaset konventionelle varer som gulerødder, citroner og bananer, og flere konventionelle varer vil blive ’udmeldt’.

Læs mere

Høje danske afgifter på planteværn er medvirkende til at sende danske landmænd bagud i konkurrencen med kollegerne i udlandet, lyder det i en ny analyse fra CBS. Hos Dansk Planteværn er direktør Helle Græsted Bennedsen enig. Hun mener det danske afgiftssystem virker konkurrenceforvridende, og hun vurderer, at afgifterne øger risikoen for resistens.

Læs mere