Dansk Planteværn skal medvirke til at nuancere fødevaredebatten

Dansk Planteværn skal medvirke til at nuancere fødevaredebatten
Tænketanken Frej vil nuancere og højne niveauet i den danske fødevaredebat, og det er en ambition, der støttes af Dansk Planteværn. Den 15 november deltager Dansk Planteværn i Frejs arrangement ”Pesticider: Ven eller fjende?

Tonen i debatten omkring fødevareproduktionen i Danmark mangler nuancer, og derfor vil den nye tænketank Frej nu ruske op i de eksisterende dogmer og samle de forskellige parter til en fordomsfri diskussion omkring fremtidens fødevareproduktion.

For Frej er det helt naturligt at planteværnsindustrien skal høres, når nu- og fremtidens fødevareproduktion skal debatteres.

”Fordi vi jo mener, det er vigtigt at Dansk Planteværn også bliver hørt i en kontekst som vores arrangement omkring pesticider, hvor Danmarks Naturfredningsforening også er inviteret, samtidig med at vi har inviteret de dygtigste forskere indenfor pesticidområdet. Og der mener vi da, at det er relevant at høre alle argumenter i debatten, og også lytte til erhvervet. Lytte til erhvervet, der rent faktisk bruger de her pesticider, og høre; jamen hvorfor det bruges - for netop at skabe nogle nuancer, ” fortæller Iben Krog Rasmussen, stifter af Frej om tænketankens tilgang til debatten omkring pesticider.


Dansk Planteværn støtter op om Frejs ambitioner om at højne niveauet i debatten, og her ser direktør, Helle Græsted Bennedsen frem til at foreningen skal deltage i arrangementet Pesticider: Ven eller Fjende? den 15. november. Men direktøren ser også større perspektiver i Frejs arbejde.

”Vi glæder til en mere nuanceret debat, og det vi også håber på ved at få en mere nuanceret debat, det er også en større forståelse for, at det er nødvendigt for landbruget at bruge plantebeskyttelsesmidler, hvis vi skal have en bæredygtig fødevareproduktion. ”

Klik her for at læse mere om Arrangementet Pesticider: Ven eller fjende?
Arrangementet kommer til at finde sted i København, men adressen er endnu ikke offentliggjort.

Frejs visioner:

Frej skal levere fagligt forankret viden og løsningsforslag, der styrker kvaliteten af dansk lovgivning inden for miljø og fødevarer. Tænketanken vil nuancere den offentlige debat og måden, hvorpå borgere, medier og politikere taler og tænker fødevarepolitik.

Klik her for at læse mere om Frej