Ny rapport: integreret ukrudtsbekæmpelse

Fra 2014 er landbrugere i EU forpligtet til at dyrke deres afgrøder i overensstemmelse med principperne for integreret plantebeskyttelse.

Integreret ukrudtsbeskyttelse er et delelement i disse principper og rapporten identificerer en række faktorer, som det er nødvendigt at inddrage, når man vil praktisere integreret ukrudtsbekæmpelse.

Det gælder faktorer som sædskifte, spirehvile (ukrudtsfrøene), såtidspunkt, afgrødetæthed m.m.

Rapporten konkluderer, at man kan komme et langt stykke hen ad vejen med ikke-kemiske metoder, men projektet viser også, at alternative metoder ofte er mindre effektive end de kemiske metoder til ukrudtsbekæmpelse.

Ligeledes konkluderer rapporten, at et fremtidigt beslutningsstøtteværktøj til brug i integreret ukrudtsbekæmpelse vil være fundamentalt forskelligt fra det nuværende Planteværn-online.

Projektet er finansieret under Bekæmpelsesmiddelforskningsprogrammet.

Hent rapporten hos Miljøstyrelsen her!