Afgørelse fra Natur- og Fødevareklagenævnet går imod Miljøstyrelsens vurderinger

BNBO: Afgørelse fra Natur- og Fødevareklagenævnet går imod Miljøstyrelsens vurderinger

'Grundvandsbeskyttelsen er essentiel for, at Danmark også i fremtiden har rent drikkevand. Derfor er det vigtigt at beskytte de vandboringer, hvor der konkret er behov for beskyttelse. Kommunen er, som den myndighed der varetager grundvandsbeskyttelsen, og som den myndighed der er ansvarlig for, at borgerne modtager rent drikkevand, forpligtiget til at undersøge et givent forhold nærmere, såfremt der er rimelig anledning hertil.'

Sådan hedder det i Miljøstyrelsens vejledningsnotat af 12. december 2011, hvor Miljøstyrelsen opstiller rammerne for udpegningen af såkaldte Boringsnære Beskyttelsområder (BNBO) i de danske kommuner.

En lang række hensyn skal dog være opfyldt for at danske kommuner kan give påbud om ændret dyrkningspraksis hos de danse landmænd, og her er det vigtigt, at de fund af pesticider, der gøres i grundvandet i kommunerne, består af pesticider, der benyttes i dag, da indskærpelserne ikke vil have virkning i forhold til pesticider, der ikke har været benyttet i det åbne land i årtier, og i mange tilfælde midler, der slet ikke har været benyttet til landbrugsdrift.

Miljøstyrelsen skriver på sin hjemmeside, at

'Vi skal undgå, at der kommer pesticider i grundvandet. Derfor må der i Danmark kun bruges godkendte pesticider. En af betingelserne for, at de kan godkendes er, at de bliver nedbrudt hurtigt på marken. En anden betingelse er, at de stoffer, de nedbrydes til, heller ikke må havne i grundvandet. '

Det betyder, at man ifølge Miljøstyrelsen kan have tiltro til, at pesticider, der idag benyttes i Danmark ikke ender i grundvandet, og derfor ser Helle Græsted Bennedsen, direktør i Dansk Planteværn det som problematisk, at afgørelsen fra Natur- og Fødevareklagenævnet ikke tager hensyn til, at de midler man finder i grundvandet i minimale mængder, ikke stammer fra en nutidig brug af pesticider.

"Hos Dansk Planteværn har vi tiltro til det danske godkendelsessystem, og derfor er det foruroligende, at afgørelsen fra Natur- og Fødevareklagenævnet går imod Miljøstyrelsens vurderinger", siger Helle Græsted Bennedsen.

Af Jakob Tilma, kommunikationschef, Dansk Planteværn


 

 

Læs mere om Boringsnære Beskyttelsesområder på Miljøstyrelsens hjemmeside Klik her for at læse afgørelsen fra Natur- og Fødevareklagenævnet