Det handler om at skabe god kemi

Det handler om at skabe god kemi
Man er nødt til at gøre noget for at ændre noget, mener Ole Christiansen. Den sjællandske landmand opfordrer sine kollegaer til at tage mere aktivt del i debatten om dansk landbrug.

Til hverdag hedder han Ole Christiansen, men når dansk landbrugets rammevilkår eller landmandens daglige arbejde skal debatteres på de sociale medier Facebook og Twitter, så sker det under navnene Dalsagergaard Landbrug og @OleLandmand. I 2017 vil den sjællandske landmand som noget nyt også sætte sin marksprøjte ind i kampen for at skabe en bedre kemi imellem landbruget og resten af samfundet, og Ole mener, at flere burde følge hans eksempel og fortælle danskerne, hvad det egentlig er, vi går og laver på vores landbrugsejendomme.

- Det, som jeg synes som landmand og frøavler og så videre, det er, at den enkelte landmand, han har en stor faglig viden - han har masser, han kan vise. Han kan faktisk vise, hvad det er, der foregår ude i den virkelige verden. Og det er vigtigt for politikeren, for læreren, for alle i hele landet, at komme ud og se, hvordan planter de gror, bliver behandlet og så videre, lyder det fra Ole Christiansen, der for at skabe den rigtige ramme omkring interviewet har vasket sprøjten og sat den i scene på en mark ved Solrød Strand.

Vil skabe dialog via marksprøjten
Ole Christiansen arbejder til daglig som planteavler, men den 41-årige landmand fra Gadstrup på Sjælland arbejder også på de sociale medier og på forholdet til sine naboer og til politikerne i både Danmark og Bruxelles. Ole mener, det er vigtigt, at der kommer gang i en god dialog imellem de danske landmænd og det omgivende samfund, og i 2017 skal en del af den kommunikation for hans eget vedkommende ske via bannere på marksprøjten.

- I 2017 synes jeg vi skal prøve at give den et skub mere. Det er blandt andet en af de idéer, som jeg sammen med Dansk Planteværn har arbejdet med, det er, at vi skal have sådan nogle små hashtags-bannere på vores sprøjter. Så jeg kan kun opfordre til at andre danske landmænd får sådan et banner på deres sprøjte. Man benytter sprøjten som et kommunikationsredskab, som kan bruges til at fortælle den øvrige befolkning, hvad det egentlig er, der foregår ude ved planterne, siger Ole Christiansen. 

I årevis har Ole oplevet, hvordan forbikørende bilister har skulet til ham, når marksprøjten har været i arbejde på marken, så når han alligevel har fanget opmærksomheden, så mener Ole, det er oplagt at udnytte muligheden for at kommunikere med bilisterne. Det skal ske via bannere på marksprøjten med teksten #GodKemi, der er et hashtag Ole benytter på Facebook og twitter, når han tager del i debatten omkring planteværnsmidler i Danmark og EU.

Fik hul igennem til café latte-københavnerne
At det er en stor opgave at oplyse danskerne om, hvad der foregår ude i virkeligheden, det ved Ole så ganske udmærket. I 2013 var Ole med i sammenslutningen Yngre Sjællandske Landmænd, der i forbindelse med det seneste kommunalvalg arrangerede vælgermøde på Sjælland hos en maskinhandler, og Ole har flere gange været i København for at sætte landbruget på dagsordenen sammen med Bæredygtigt Landbrug. Her har Ole blandt andet delt gulerødder ud på Rådhuspladsen, samtidig med at han har taget en snak omkring virkeligheden i dansk landbrug med københavnerne.

I medierne har Ole medvirket i artikler og videoer omkring landbrugspakken og behovet for mere gødning. Det har han blandt andet gjort i forbindelse med, at Politiken i 2016 kom på besøg på Dalsagergaard, hvor Ole blev citeret for at sige, at cafélatte-Københavnerne ikke ved nok om, hvad der foregår på landet. Herefter var Ole med i indslag på Go’ Morgen Danmark på TV2, hvor landmanden debatterede effekten af faktiske målinger og mere gødning med en repræsentant for ’Bevar de forhadte vandløb’.

Ole var også i Deadline på DR2 i forbindelse med debatten om kvælstofmængderne i landbrugspakken, og her var landmanden i direkte debat med Enhedslistens Maria Reumert Gjerding omkring effekten af den ekstra gødning og faktiske målinger i drænvandet. For selvfølgelig måler Ole kvælstofmængderne i sine dræn, for det er vigtigt at have fakta på plads om egne forhold, når man stiller sig frem på scenen

- Der er langt fra Christiansborg til den græsmark, vi står i her, og jeg betragter faktisk det som værende rigtig vigtigt, at vi som landmænd kommer ud og viser, hvad det er, vi laver. At vi viser virkeligheden; viser, hvordan planterne gror, hvordan de bliver behandlet i løbet af vækstsæsonen frem til det kvalitetsprodukt, vi som danske landmænd er rigtig dygtige til at fremavle.

Der bliver lyttet
Ole Christiansen foran EU-parlamentet i BruxellesI november 2016 var Ole Christiansen af European Crop Protection Association og Dansk Planteværn inviteret til Bruxelles for at tage del i arrangementet ’The Great Pesticides Debate’, hvor EU parlamentsmedlemmer, forskere og en håndfuld europæiske landmænd debatterede kemi i fremtidens planteavl i Europa.

Ved den lejlighed fik Ole mulighed for at få en lang snak med det danske EU parlamentsmedlem Margrethe Auken (SF) omkring de danske landmænds behov for at have tilstrækkeligt med redskaber i den kemiske værktøjskasse. Og selv om samtalen måske ikke alene får flyttet politikerens holdninger afgørende, så mener Ole, at det har en effekt, når man som fagmand forklarer, hvad regler og rammevilkår betyder i dagligdagen på de danske gårde.

- Jeg mener helt sikkert, at der bliver lyttet; ser man på det lange seje træk, så bliver der lyttet. Og jeg kan som landmand ikke se måbende og stiltiende til den her hetz, der kører mod landbruget.

Ole oplever generelt, at vidensniveauet omkring virkeligheden i dansk landbrug er for lavt hos politikere og i befolkningen generelt, men Ifølge Ole er der er også alt for få landmænd, der kommer ud over rampen og viser ansigt. Og derfor lyder opfordringen fra Ole Christiansesen, at det er på høje tid, at landmændene får smartphonen op af lommen.

- Her i 2017, der synes jeg, at alle danske landmænd burde bruge deres telefoner, de sociale medier, sætte bannere på deres sprøjter og dele deres viden, deres aktiviteter ude på markerne og dele det med nogle hashtags, så det kommer frem til den øvrige befolkning, lyder det fra Ole Christiansen imens han nikker i retning af marksprøjten bag ham, der om et par måneder skal medvirke til, at der kan blive skabt en bedre kemi imellem ham og trafikanterne i nærheden af gården ved Gadstrup.

Se Ole Christiansens opsang til sine kolleger i landbruget herunder


Fakta:

Navn: Ole Christiansen, 41 år gammel og uddannet agrarøkonom

Har siden 2005 været ejer af Dalsagergaard nær Gadstrup ved Roskilde

Driver på sin gård planteavl med korn, græsfrø og havefrø (hybridspinat og krysantemum)

I 2017 planlægger Ole Christiansen at sætte bannere på sine marksprøjte for på den måde at komme i kontakt med nogle af de danskere, der har en holdning til landbruget, men som ved for lidt om, hvad der foregår ude på de danske marker.

Artiklen har været bragt i magasinet AGROLOGISK i februar 2017
Oles alder er den 24. april blevet opdateret i forhold til artiklen i Agrologisk.

Af Jakob Tilma, jti@plantevaern.dk