Fund af desphenyl-chloridazon udgør ingen sundhedsfare

Fund af desphenyl-chloridazon udgør ingen sundhedsfare
I 2017 er stoffet desphenyl-chloridazon fundet i drikkevand over grænseværdien. Midlet stammer fra et ukrudtsmiddel, der udgik fra brug i 1990érne, og fra Miljøstyrelsen lyder det, at fundene ikke giver anledning til at frygte for kvaliteten af det danske drikkevand.

Prøver foretaget på danske vandværker har fundet desphenyl-chloridazon i drikkevandet over grænseværdien, og det har ført til, at midlet nu er sat på listen over de stoffer vandværkerne skal teste for i Danmark.  Ifølge Claus Vangsgård, seniorkonsulent hos Danva, der er interesseorganisation for mange af de større vandforsyninger og spildevandsanlæg i Danmark, var der den 30. oktober konstateret fund over grænseværdien på 45 vandværker, men Miljøstyrelsen anser ikke fundene for at udgøre et sundhedsmæssigt problem for drikkevandet.

Miljøstyrelsen har i en pressemeddelelse redegjort for, at fund over grænseværdierne ikke har udgjort en fare i forhold til danskernes sikkerhed, da grænseværdien for pesticidrester i drikkevand er politisk fastsat til 0,1 mikrogram pr. liter, hvor den sundhedsmæssige acceptable indtagelse af desphenyl-chloridazon i daglig indtagelse for drikkevand befinder sig på 300 mikrogram per liter for voksne og 50 mikrogram per liter for børn.

Altså er grænseværdierne 3000 og 500 gange lavere, end hvis værdierne udelukkende skulle være sat ud fra sundhedshensyn, skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelese.

Læs hele pressemeddelelsen fra Miljøstyrelsen herunder:

Vandværker skal teste for flere pesticidrester i drikkevandet
Efter fund af desphenyl-chloridazon i drikkevandet over grænseværdien skal vandværkerne fremover teste for stoffet, der stammer fra et ukrudtsmiddel brugt frem til 1990'erne.

Vandværkerne i Danmark tester løbende vores drikkevand for 35 forskellige pesticider og nedbrydningsprodukter af pesticider. Nu kan de føje et stof mere til listen, efter at Miljøstyrelsen på Vandpanelets anbefaling har besluttet, at der fremover også skal testes for desphenyl-chloridazon.

Miljøstyrelsen havde indkaldt til mødet tidligere i dag, efter at der var gjort fund af desphenyl-chloridazon over grænseværdien i drikkevand flere steder i landet.

- Vi har heldigvis ikke set noget, der udgør en sundhedsrisiko. Men lokale fund i drikkevandet tyder på, at rester af det her pesticid kan være mere udbredt, end man hidtil har troet. Derfor gør vi det nu obligatorisk for vandværkerne at teste for det, siger vicedirektør i Miljøstyrelsen Mads Leth-Petersen.

Er der flere?
Chloridazon blev brugt ved blandt andet dyrkning af roer, indtil det blev udfaset i Danmark i 1996, og desphenyl-chloridazon stammer herfra. Vandpanelet besluttede på dagens møde også at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal vurdere, om andre stoffer skal være obligatoriske i vandværkernes drikkevandskontrol.

- Vi har alle en interesse i at sikre rent vand i hanerne, som man trygt kan drikke. Selvom der ikke er en sundhedsrisiko ved de fund, der er gjort, nedsætter vi nu en arbejdsgruppe, som skal se på, om der skal justeres på procedurerne for at identificere de stoffer, vi skal teste for. Her vil vi også få hjælp fra regionerne, der har en lokal indsigt i nogle af de nye fund, siger Mads Leth-Petersen.

Vandpanelet består ud over Miljøstyrelsen af Danske Vandværker, Dansk Vand- og Spildevandsforening , KL og Styrelsen for Patienssikkerhed. Til mødet i dag deltog også Danske Regioner.

FAKTA: Grænseværdi og sundhedsrisiko

Vandværkerne pålægges nu at teste drikkevandet for desphenyl-chloridazon, efter at stoffet er fundet flere steder over grænseværdien.

Fundene udgør dog ikke en sundhedsrisiko. I Danmark er grænseværdien for pesticidrester i drikkevand nemlig politisk fastsat meget lavt til 0,1 mikrogram/liter, fordi vi helst ikke vil have pesticider i drikkevandet overhovedet.

I andre EU-lande ligger grænseværdierne væsentlig højere. De aktuelle fund ville derfor ikke være problematiske, hvis de var blevet gjort i andre EU-lande.

Den sundhedsmæssigt acceptable daglige indtagelse af stoffet for drikkevand er 300 mikrogram/liter for voksne og 50 mikrogram/liter for små børn. Det vil sige, at grænseværdien er sat henholdsvis 3000 og 500 gange lavere, end hvis værdierne udelukkende skulle være sat ud fra sundhedshensyn.

(Artiklen er opdateret den 30. oktober 2017 med oplysninger om, at der er fundet despenyl-chloridazon på 45 vandværker)

 

Af JTI og Miljøstyrelsen Læs pressemeddelelsen fra Miljøstyrelsen vedrørende fund af desphenyl-chloridazon