Kan en påstand ikke bevises, er den ikke sand

Kan en påstand ikke bevises, er den ikke sand
Svenskt Väkstskytts advokat Stefan Brandt fortalte på et seminar i Stockholm den 7. september om udfaldet af den svenske planteværnsindustris søgsmål mod COOP Sverige ved Patent och Marknadsdomstolen. Dommen betyder, at COOP Sverige skal betale 1 mio. svenske kroner i erstatning, hver gang man igen i sin markedsføring fortæller, at økologiske produkter er bedre end konventionelle.

-Kan man ikke bevise, en påstand er sand, så er den ikke sand.

Sådan lød den korte konklusion fra advokat Stefan Brandt i slutningen af hans indlæg på et morgenseminar den 7. september i Stockholm omkring dommen i sagen ved den svenske Patent och Marknadsdomstolen, hvor Svenskt Väkstskydd havde stævnet Coop Sverige for reklamefilmene ’Ekoeffekten’, ’The Organic Effect’ og ’Amelia testar ekoeffekten’.

Udover at have stævnet supermarkedskæden for brug af filmene havde Svenskt Väkstskytt også stævnet COOP Sverige for de fleste af de påstande, der fremkom i filmene. Påstande, som også har været udbredt via COOP Sveriges hjemmeside og som har haft millioner af visninger verden over.

Et udpluk af påstandene, der ikke længere må ytres, og som ses her, fremgår af dommen.

-Den økologiske effekt

-Vi spiser pesticider

-Studier har vist, at kemikalier i kombination kan være langt farligere end kemikalier hver for sig

-Økologisk fødevareproduktion øger mangfoldigheden i naturen

-Ved konventionel dyrkning anvendes ofte bekæmpelsesmidler, som mindsker antallet af plante- og dyrearter og forstyrrer balancen i naturen.

Dommen gælder også brugen af andre formuleringer, med et indhold, der giver indtryk af at økologisk dyrkede fødevarer er bedre end konventionelt dyrkede produkter set ud fra et miljømæssigt og helbredsmæssigt synspunkt.

Der findes ingen økologisk effekt
Ida Björling fortæller om fordele og udfordringer ved det moderne landbrugSeminaret startede med en fremvisning af filmen ’Ekoeffekten’ for de cirka 50 tilhørere, der talte branchefolk, forskere og interesseorganisationer som Krav, der er en selvstændig svensk mærkningsordning. COOP Sverige var også inviteret til seminaret, men der var ikke repræsentanter til stede fra supermarkedskæden.

Efter fremvisningen gav agronom og kommunikatør for Svenskt Väkstskydd, Ida Björling, en pædagogisk gennemgang af udviklingen af det svenske landbrug gennem tiden, samtidig med at hun fortalte om udfordringer ved både det økologiske og det konventionelle landbrug.

Herefter indtog Svenskt Väkstskydds advokat Stefan Brandt gulvet for at fortælle, hvad der gjorde udfaldet i sagen, og han gjorde det klart, at sagen viser, at man som sælger af et produkt ikke kan sige hvad som helst for at få kunder i biksen.    

- Ekoeffekt (COOP Sveriges kampagne. Red) påstod, man havde videnskabeligt bevis for sine påstande – det havde man ikke, fortalte Stefan Brandt og henviste til, at man i filmen fik indtrykket af, at der lå stærke videnskabelige undersøgelser bag de påstande om, at økologiske fødevarer er bedre end de konventionelle, men det fandt domstolen, at der ikke var belæg for.

I filmen ’Ekoeffekten’ fortæller en svensk forsker i kittel omkring undersøgelsen, men domstolen fandt, at undersøgelsen bag kampagnen hverken var god eller balanceret nok til at bakke op om kampagnens budskaber.

Stefan Brandt fortalte også, at det havde haft betydning for sagens udfald, at markedsføringskampagnen kun havde udvalgt specifikke parametre, der ville sikre, at COOP Sverige fik det resultat af undersøgelserne, som man ville fremhæve i sin kampagne.

-Man kiggede ikke på økologiske bekæmpelsesmidler, man kiggede ikke på dioxiner og andre forhold. Man fjernede alle andre produkter fra undersøgelsen, end det, man ønskede at finde – nemlig kemiske planteværnsmidler, lød det fra Stefan Brandt, der også kunne fortælle, at det igennem retssagen kom frem, at dele af filmen var blevet lavet før resultaterne af filmenes ´videnskabelige´undersøgelser, hvilket fik advokaten til at kommentere, at man fra filmproducentens side nok havde bestemt, hvad udfaldet af undersøgelsen skulle være.

Mangelfulde studier
Et forhold, der også havde indflydelse på den hårde dom var, at de studier, COOP fremlagde som værende videnskabelige, var fyldt med fejl og mangler. Blandt andet blev det ifølge Stefan Brandt i retten fremført, at grundlaget for undersøgelsen var alt for lille til at kunne bruges til at påstå, der ud fra den kunne anes en tendens, og herudover blev det også påtalt, at mange økologiske fødevareproducenter også benytter pesticider i produktionen, men at ingen af disse var med i undersøgelsen.

-Der findes ingen økoeffekt, konkluderede Stefan Brandts med baggrund i dommen fra Patent- og Marknadsdomstolen, og han gjorde det klart, at vil man påstå, at et produkt er bedre end et andet, så viser sagen, at man skal kunne føre bevis for påstanden. COOP Sverige erklærede igennem retssagen, at man stod inde for de videnskabelige undersøgelser, der blev benytter i kampagnen ’Ekoeffekten’, men det fandt Patent- och Marknadsdostolen ikke var tilfældet.

Svenskt Väkstskydd havde krævet 2 mio. svenske kroner i erstatning for brud for markedsføringsloven, men dommen lød på 1 mio. kroner, ligesom supermarkedskæden blev dømt til at betale alle omkostninger i forbindelse med sagen. Herudover vil supermarkedskæden kunne blive påført et krav om at skulle betale en erstatning på 1. mio svenske kroner, hvis man igen benytter 16 opremsede påstande, der var en del af markedsføringskampagnen, hvis ikke det kan bevises, at påstandene stemmer overens med virkeligheden.

Artiklen har også været bragt i Grovvarenyt nr. 37-2017

Af Jakob Tilma

 

  Hent hele dommen fra Patent og Marknadsdomstolen