Videnskaben taber når følelser raser i pesticid-debatten

Videnskaben taber, når følelser raser i pesticid-debatten
Af Jakob Tilma, kommunikationschef Dansk Planteværn

Den 15. marts 2017 konkluderede Det Europæiske Kemikalieagenturs Risikovurderingskomité (RAC) ved konsensus, at der ikke er bevis for at forbinde glyphosat til kræft hos mennesker, ligesom man fandt, at glyphosat ikke bør klassificeres som et stof, der forårsager genetisk skade eller forstyrrer reproduktion. Den samme konklusion blev også nået af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), støttet af eksperter fra 27 EU-medlemsstaters kompetente myndigheder, heriblandt Danmark. Den samme konklusion er nået i eksempelvis Canada, Japan, Australien og New Zealand.

Og det var også konklusionen hos FN's fælles fødevare- og landbrugsorganisation under Verdenssundhedsorganisationens møde om pesticidrester (JMPR)

Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) er det eneste agentur med en afvigende opfattelse. Her mener man, at der muligvis kan være en øget risiko for kræft ved brug af glyphosat.

Danmark bakker op om, at tilladelsen til at benytte glyphosat i EU skal forlænges med 10 år, hvor det oprindelige forslag lød på en forlængelse af godkendelsen med 15 år. Reduktionen i længden af godkendelsen er baseret på et politisk ønske om at benytte et ’forsigtighedsprincip’, og altså ikke på EU's videnskabelige vurdering. Den 27. november skal EU’s appelkomite beslutte, om tilladelsen skal forlænges med blot fem år efter markant politisk pres.

Videnskaben taber denne runde.

Artiklen er bragt som debatinlæg i Jyllands-Posten den 20. november 2017 Klik her for at læse debatindlægget i Jyllands-Posten