Nyheder - 2021

Rent vand vil altid indeholde både naturlige og kemiske stoffer

Miljøstyrelsen har netop offentliggjort studiet HITLIST, hvor forskere fra Århus Universitet har undersøgt for hvor mange forskellige kemiske og naturlige stoffer, der findes i det danske vand. Formålet med studiet var at screene forskellige vandtyper for at få et overblik over hvor mange stoffer, der findes i det. Resultatet viste hele 15.000 kemiske og naturlige stoffer, hvilket ikke er en risiko for vandets kvalitet, men bevidner, at 100 % rent vand ikke eksisterer.

Læs mere
Nuværende godkendelsesprocedure sikrer beskyttelse af vandløbsdyr

Forskere fra Københavns Universitet har undersøgt pesticiders indvirkning på smådyr i danske vandløb. Studiet er en del at Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddel-forskningsprogram og viser, at Miljøstyrelsens nuværende risikovurdering er tilstrækkelig. Studiet er desuden et eksempel på grundigheden og detaljegraden, der er forbundet med at undersøge bekæmpelsesmidler.

Læs mere
Nyt stof i grundvandet udgør ingen sundhedsrisiko

Miljøstyrelsen har netop offentliggjort sine delresultater af massescreeningen af grundvandet. Der er fundet et nyt stof, TFA, der ikke udgør en sundhedsrisiko i drikkevandet og det skal undersøges yderligere, hvorfor stoffet er havnet i grundvandet. Dansk Planteværn imødekommer de foreløbige undersøgelser og vil med interesse følge de yderligere studier af forekomsten af TFA.

Læs mere