Nyheder - 2022

Rekordlav belastning fra landbrugets anvendelse af sprøjtemidler    

Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddelstatistik for 2020 viser, at belastningen fra pesticidanvendelsen er meget lav, hvilket bl.a. skyldes de store mængder nedbør i efteråret 2019, der gjorde det svært for landbruget at så vinterafgrøder. En grund er desuden landbrugets anvendelse af nye midler med en markant lavere miljø- og sundhedsbelastning end tidligere. De nye midler substituerer de mere belastende midler, der bliver udfaset.

Læs mere
Udelukkende godkendte midler i nutidens landbrug

DR-udsendelsen ”Byen med det giftige vand” belyser meget fint, hvor kompleks beskyttelsen af vores drikkevand er - for i Krogsbølle har myndighederne konkluderet, at vandet ikke er giftigt og alligevel står det lokale vandværk overfor at skulle foretage en stor investering for at etablere en ny boring.

Læs mere