Workshop om præcisionssprøjtning

Workshop om præcisionssprøjtning
Dato: 2. juni 2022    Sted: AU Flakkebjerg, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse

Tilmelding, her.

 

PROGRAM

9.30      Registrering og kaffe

10.00    Velkomst v. Robert Racz, Dansk Planteværn

  • ”Banen kridtes op” v. moderator Bo Secher, Nordic Sugar

10.20    Praktisk anvendelse og udfordringer med bånd- og pletsprøjtning

  • Hvordan foregår båndsprøjtning i praksis og hvad er potentialet? v. Jakob Palm Nielsen, Knuthenborg Gods
  • Hvordan foregår pletsprøjtning i praksis og hvad er potentialet? Poul Henning Petersen, SEGES
  • Forsøgsresultater og potentielle anvendelser i sukkerroer v. Mikkel Nilars, Nordic Beet Research Foundation og Bo J.M. Secher, Nordic Sugar
  • Anvendelse i andre afgrøder – frøproduktion v. Birthe Kjærsgaard, DLF
  • En brancherepræsentants syn på pletsprøjtning; hvor nær er vi på fremtidens løsninger? v. Søren Severin, BASF

12.00  Frokost

12.45  Pesticidanvendelse via bånd- og pletsprøjtning v. Miljøstyrelsen

  • Ny sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 og politisk ønske om øget brug af præcisionsteknologier for at minimere brugen af pesticider og øge implementeringen af IPM v. Anita Fjelsted, MST
  • Vurdering af ansøgninger om godkendelse af pesticider til række- eller pletsprøjtning (20 min) v. Vibeke Møller, MST

13.25  Risk assessments for new ways of applying pesticides v. Francis Paul Donaldson,             BASF (virtuelt indlæg på engelsk) 

13.50  Rundbordsdrøftelse (DP, SEGES, MST, Knuthenborg Gods, Nordic Beet Research, DLF)

14.50  Afrunding v. Robert Racz, Dansk Planteværn

15.00  Netværkskaffe