Dansk Planteværns årsbererning 2022

Dansk Planteværns årsberetning 2022

Læs hele årsberetningen, her

Årsberetningen blev præsenteret på generalforsamlingen 1. marts. Læs pressemeddelelsen, "Dansk Planteværn indgår i nyt cirkulært partnerskab", her