IPM-dag om præcisionsteknologi

IPM-dag om præcisionsteknologi
Præcisionsteknologier i landbruget var omdrejningspunket for IPM-dagen 27. september 2023 på Ryegaard og Trudsholm Godser. 

Ryegaard og Trudsholm Godser præsenterede deres erfaringer med nye teknologier i markarbejdet og hvordan disse bliver kombineret med eksisterende maskiner. Droner summede i luften igennem hele dagen og i marken kunne dagens mange deltagere se bl.a. live-demonstrationer på spotsprøjtning og gradueret udsæd i vinterbyg samt robotdemonstration.

Gårdspladsen var fyldt med inspirerende stande, der hver især præsenterede nye præcisionsteknologier til brug i nutidens og fremtidens landbrug.

Det flotte sensommervejr satte prikken over i´et på en dejlig dag.

PRÆSENTATIONER FRA IPM-DAGEN 

Status for sprøjte- og præcisionsteknologi i Danmark – udvikling, barrierer og forslag til videre handling v. Asmus Krenzen, SEGES Innovation

Praksis i marken
            - Initiativer på Ryegaard v. Henrik Nielsen og Mikkel Tolstrup, Ryegaard Gods
            - Konsulentens perspektiv v. Frederik Christensen, VKST
            - Samspil mellem data og maskineri v. Klaus Fuglsang Rasmussen, Geoteam
            - Omsætning af viden fra dronebilleder v. Per Valentin Lund, Dansk Planteinspektion
            

Hvad koster det og hvor kommer fortjenesten fra? v. Christian Rabølle, VKST

Miljøstyrelsens indsats for at øge anvendelsen af præcisionsteknologi v. Anita Fjelsted, Miljøstyrelsen    

Fremtidens teknologier i landbruget anno 2040 v. Morten Bilde, AGCO

Dagens program

Beskrivelse af stande på gårdspladsen  

Carsten Fabricius (SEGES Innovation), Tanja Andersen (Dansk Planteværn) og Johan Scheel (Ryegaard og Trudsholm Godser)