Pressemeddelelser

ENDNU FLERE BLOMSTER PÅ BORNHOLM

Projektet Bornholm Blomstrer har igen i år øget arealet med blomster til gavn og glæde for de summende insekter og blomsterglade bornholmere. Området udgør 64.200 kvadratmeter, som svarer til mere end hundrede parcelhushaver.

Læs mere

Dansk Planteværn bakker op om de nye mål fra den europæiske planteværnsindustri, der forpligtiger industrien til at støtte og bidrage til at løfte EU's klimaplan, European Green Deal. Målsætningerne er i tråd med den danske planteværnsindustri ambition om at bidrage til fremtidens landbrug.

Læs mere
VAP-RAPPORT FASTHOLDER FAGLIGHEDEN

Baseret på det nuværende samlede vidensgrundlag vurderer Miljøstyrelsen, at den godkendte anvendelse af de testede midler i VAP-overvågningen i perioden 2016-2018 ikke fører til uacceptabel udvaskning til grundvand

Læs mere
Bliv klædt på til dialog om pesticider

Dansk Planteværn har spurgt danske landmænd, hvor det kniber med argumenterne, når debatten om brugen af pesticider i landbruget kører i lokalsamfundet og på de sociale medier.

Læs mere
Kender landmænd til bien og blomsten?

Verdens Bedste Fødevarer og Dansk Planteværn søger løsninger, der sikrer en stærk dansk fødevareproduktion og en effektiv beskyttelse af naturen. Deltag i debatten 20. august

Læs mere