EU-landmænd forlangte, at politiske beslutninger tages med baggrund i videnskaben til ’Den store debat om pesticider’ i Bruxelles

EU-landmænd forlangte, at politiske beslutninger tages med baggrund i videnskaben til ’Den store debat om pesticider’ i Bruxelles

BRUXELLES den 16. november 2016 - Landmænd fra hele Europa rejste i uge 46 til Bruxelles for at sikre, at deres stemme blev hørt i debatten omkring reguleringen af planteværnsmidler i EU. Ole Christiansen, en landmand fra Roskilde, havde sammen med Dansk Planteværn taget turen til EU's hovedkvarter, hvor han opfordrede EU-politikerne til at vende tilbage til at tage beslutninger med baggrund i videnskaben, når det handler om reguleringen af planteværnsmidler i Europa.

"Reguleringen i mit hjemland gør det meget svært at drive landbrug," sagde Ole Christiansen i forbindelse med en engelsksproget live-session på Facebook umiddelbart efter det danske medlem af Europa-Parlamentet Margrethe Auken havde været på scenen og tale for en udfasning af planteværnsmidler i landbrugsdriften. “Forholdene på et landbrug er noget, som kun landmanden helt forstår. Vi tager os godt af vores planter, vi producerer maden. Politikerne er nødt til at lytte til fakta, før de tager beslutninger omkring, hvilke pesticider landmanden skal have til rådighed, ” lød budskabet til de europæiske og danske politikere fra den danske landmand.

Ole Christiansen sluttede sig til landmandskollegaer fra Tyskland og Polen i forbindelse med ’Den store debat om pesticider’ (The Great Pesticides Debate), der var arrangeret af organisationen Politico og sponsoreret af den europæiske planteværnsorganisation ECPA (European Crop Protection Association). Debatten havde hentet inspiration i det såkaldte "Oxford Union 'format, hvor to eksperthold, ledet af to europaparlamentsmedlemmer, ansigt til ansigt foran et publikum bestående af politikere, branchefolk og eksperter skulle debattere med baggrund i udsagnet, ’En begrænsning af mulighederne for at benytte pesticider vil forhindre landmændene i at producere tilstrækkelige mængder sikre og billige fødevarer. ’

Debatholdet, der var positivt stillet i forholdt til udsagnet om at pesticider er garant for en stærk og stabil fødevareproduktion i verden, blev ledet af det italienske europaparlamentsmedlem Herbert Dorfmann MEP (Group of the European People’s Party / Christian Democrats), og modstanderholdet var ledet af det danske medlem af Europa Parlamentet, SF’eren Margrete Auken (Group of the Greens/ European Free Alliance). De to europaparlamentsmedlemmer havde hver især følgeskab af en videnskabsmand med speciale i emnet og en landmand.

"Landbrug i stor skala uden planteværnsmidler er umuligt," lød det fra italieneren Herbert Dorfmann under indledningen af debatten, og da politikeren blev spurgt til sin holdning til, om landmændene overhovedet skal benytte pesticider til produktionen af fødevarer, sagde han:

 "Valget, om man skal benytte pesticider, skal være styret af markedet, ikke af politik."

Og det var et argument, der var opbakning til fra Linda Field, afdelingschef for biologisk kemi og planteværnsmidler på Rothamsted forsøgsstation i England.

”Jeg mener, der er videnskabelige beviser på - at der sikkerhed for - at vi ville producere færre fødevarer, hvis ikke vi havde planteværnsmidler. Men det er ikke bare mindre mad; maden ville også være mindre sikker. Vi ville få økonomiske problemer at bekymre os om, maden vil være mindre næringsrig, da den ikke vil være så udviklet, og afgrøderne vil være mindre effektive til at optage gødning. Alle de faktorer skal med i overvejelserne ud fra et videnskabeligt synspunkt. Det skal ikke bestemmes af den offentlige mening, ” lød det fra Linda Field.

Margrethe Auken vil ændre forbrugernes madvaner

Det danske medlem af Europa-Parlamentet Margrethe Auken fra SF var én blandt få af de indbudte til Politicos debatmøde, der ikke mener, at der i fremtiden skal være plads til planteværnsmidler i fødevareproduktionen i EU. Margrethe Auken fortalte, at hendes motivation for politisk at arbejde for en udfasning af planteværnsmidler ikke så meget bunder i en økonomisk betragtning, men at hun mener, at det er en nødvendighed, hvis der skal være en fremtid for hendes otte børnebørn.

”Jeg fortæller dem, lige som jeg fortæller mine børn, der jo er deres forældre, at de skal spise økologisk mad, hvilket nok er mere almindeligt i Danmark, end i andre lande. ”

”I Danmark har vi nedarvet viden, og vi har udviklet viden i det økologiske landbrug. Vi har store økologiske gårde, som selvfølgelig kræver mere arbejdskraft, men de kan producere (fødevarer. Red), og hvis vi tager med i overvejelserne, at vi er nødt til at ændre måden vi forbruger på... Problemet i Europa er ikke at vi har for lidt mad, det ved alle her til stede. Problemet er, at vi har for meget mad – vi kan ikke komme af med det – og det er et stort problem. Men hvis vi ændrer vores spisevaner, og spiser som italienerne, så vi spiser mange flere grøntsager og meget mindre kød – det er nødvendigt, hvis vi skal overleve. ”

Det danske europaparlamentsmedlem blev bakket op af det tyske medlem af Pesticide Action Network (PAN), Peter Clausing, som fortalte, at han mente det er bevist, at afgrøder produceret uden brug af pesticider er sundere end andre afgrøder.

”Mad produceret uden pesticider er mere sikkert (at spise. Red) end mad produceret med pesticider. Det er toksikologisk testet, ” og Peter Clausing fortsatte: ”Pesticider er ikke nødvendige for at kunne brødføde 9,7 mia. mennesker. Det kræver blot politisk vilje, ” fortalte Peter Clausing og henviste til, at husdyrproduktionen i EU skal reduceres drastisk, imens han ikke kom med svar på, hvor økologernes gødning i fremtiden skal komme fra, når der ikke længere vil være husdyrgødning til rådighed.

Den økologiske tyske frugtavler og vinbonde Philippe Rothgerber fortalte herefter, at han benyttede og fortsat ville benytte pesticider, der er tilladt til brug i økologisk landbrugsdrift i Tyskland. Og på et spørgsmål fra salen om, hvorvidt de økologiske pesticider kobber og rotenon er mere sikre for sundheden og miljøet end konventionelle sprøjtemidler, svarede den tyske landmand:

”Jeg er vindyrker, og vi benytter kobber – men vi forsøger at reducere brugen, og jeg ved at økologiske landmænd almindeligvis benytter mindre kobber end traditionelle landmænd - eller landmænd, der dyrker efter IPM. Er de midler mere sikre? Kobber er ikke. Rotenon er ikke så sikkert, og kobber er heller ikke så sikkert at bruge. Det er derfor, vi som økologer forsøger ikke at bruge rotenon, hvor vi kan undgå det, og vi prøver at minimere brugen af kobber, ” lød det fra Philippe Rothberger.

Vi skal have mest muligt ud af hver hektar

Ole Christiansen fulgte debatten fra første parket, og for ham var det opløftende at høre Linda Field fra Rothamsted Research fortælle om nødvendigheden af at have planteværnsmidler til rådighed, og samtidig var landmanden oprørt over, at den danske EU parlamentariker havde så lidt tiltro til det konventionelle landbrug, hvilket han også fik en snak med Margrethe Auken om både før og efter debatten.

"Er det realistisk at ændre forbrugernes spisevaner i stor skala? Det tror jeg ikke. Jeg er en landmand, der arbejder for at imødekomme efterspørgslen efter fødevarer, og jeg har brug for at have alle de værktøjer til rådighed, der gør det muligt at få mine afgrøder til at lykkes. Og det omfatter pesticider. ”

"Der er et stort pres på vores jord. For at opretholde vores fødevareforsyning er vi nødt til at få mest muligt ud af hver eneste hektar. Pesticider hjælper mig med at opnå det. Afgrøder har behov for de rette pesticider for at forblive raske; uden pesticider ville svampe, sygdomme, ukrudt og insekter ødelægge mit græs og min spinat, "tilføjede han før turen gik fra Bruxelles og tilbage til planteavlsbedriften ved Roskilde.

Se Ole Christiansen svare på spørgsmål fra ECPA på Facebook via linket: @CropProtection
Debatten kan ses i sin helhed på
http://www.politico.eu/event/the-great-pesticides-debate/
For flere detaljer:
http://www.ecpa.eu/with-or-without
På Twitter: #WithOrWithout

Fakta:
Rotenon og kobber har været, men er ikke længere, pesticider tilladt til brug i økologisk landbrugsdrift i Danmark. Se listen over tilladte pesticider i økologisk jordbrug i Danmark via linket: Plantebeskyttelsesmidler i økologien

A
f Jakob Tilma, jti@plantevaern.dk