Lad os få det optimale ud af landbrugsjorden

Med udsigt til en betragtelig befolkningstilvækst de kommende årtier skal landbrugsjorden udnyttes optimalt, både hvad angår kulturplanter og natur. På Dansk Planteværns demofarm har vi udlagt én procent af landbrugsarealet med naturtiltag målrettet vildt og insekter.

På verdensplan benyttes 11 procent af landjorden til landbrugsdrift, og det kræver yderligere effektiviseringer, hvis ikke der skal inddrages mere jord til fødevareproduktion.

Hvad mange forbrugere ikke gør sig klart, er, at EU i dag er nettoimportør af fødevarer og dermed lægger beslag på store arealer udenfor Europa. Faktisk et areal på størrelse med Tyskland (Witzke og Noleppa 2010).

Hvis vi blot kan øge vores udbytter med 0,5 % om året, kunne vi mindske nettoimporten betydeligt, men det kræver, at vi optimerer forholdene for både natur og landbrug.

Planteværn er en del af løsningen på verdens fødevareudfordringer.
Læs mere her: /…/det-mener-vi-om/mad-til-verdens…

Klik her for at se video fra Dansk Planteværns naturstriber på Ryegaard