Naturstriber med stor effekt på biodiversiteten

Naturstriber med stor effekt på biodiversiteten
Det er ikke kun landmanden, der er på overarbejde i sommerlandet netop nu, for også insekter og dyrevildt er på farten for at høste det maksimale udbytte i og omkring markerne, hvor høsten er i gang og hvor naturstriberne netop nu står i fuldt flor.

På Dansk Planteværns demonstrationslandbrug Ryegaard mellem Holbæk og Roskilde er naturstriber og insektvolde anlagt side om side med de høstmodne marker. Naturstriberne bidrager med føde og skjul til fugle, vildt og insekter, og netop nu summer blomsterne af liv, når bier, fluer og sommerfugle er på arbejde. De velvoksne solsikker får også jævnligt besøg af råvildt, der bruger de kraftige stængler til feje geviret, og ved jorden kan markvildtet komme i sikkerhed fra landmandens maskiner og luftens jægere, når høsten er i gang. Efter afgrøderne er høstet, virker naturstriberne som fødekammer og gemmested for dyrene igennem vinteren.

Dansk Planteværn vil vi gerne give politikere, myndigheder, medier, NGO'er og alle med interesse i et bæredygtigt landbrug muligheden for at se, hvordan forholdsvis enkle tiltag kan have en stor effekt på biodiversiteten og naturoplevelsen samtidig med, at man opretholder en bæredygtig intensiv planteproduktion. På den måde vil vi gerne fremme en mere nuanceret debat omkring landbruget og anvendelsen af moderne plantebeskyttelsesmidler.

Har du lyst til at høre mere om naturstriberne på Ryegaard, eller har du spørgsmål til dansk landbrugs anvendelse af planteværn, så kontakt Dansk Planteværn på mail jti@plantevaerne.dk eller ring til os på telefon: 22 22 70 78.

Klik her for at se flere billeder af naturstriberne på Dansk Planteværns demofarm