Dansk Planteværn kræver berigtigelse fra DN

Dansk Planteværn kræver berigtigelse fra DN
Fejl-fyldt annonce fra Danmarks Naturfredningsforening kan medføre, at danske landmænd fejlagtigt kan komme under anklage for at benytte fuldt lovlige planteværnsmidler. Dansk Planteværn kræver nu en berigtigelse, så debatten omkring brugen af pesticider kan foregå på et oplyst grundlag

Den 25. oktober bragte Danmarks Naturfredningsforening helsidesannoncer i landsdækkende medier med en liste over planteværnsmidler foreningen skriver er forbudt til brug i Danmark. Men på listen findes flere midler, der fortsat er godkendt i Danmark, og derfor kræver Dansk Planteværn nu en berigtigelse.

-Når Danmarks Naturfredningsforening i helsidesannoncer udstiller fuldt lovlige og godkendte midler som ulovlige, så frygter vi i Dansk Planteværn, at danske landmænd på et fejlagtigt grundlag kan blive anklaget for at benytte ulovlige produkter, siger Helle Græsted Bennedsen om baggrunden for kravet.

Efter en gennemgang af listen bestående af 31 aktivstoffer har Dansk Planteværn konstateret, at der er anført fire aktivstoffer, der ikke er forbudt til brug i Danmark, men som i annoncen anføres som ’Forbudt’, og det drejer sig om midler, der markedsføres af foreningens medlemsfirmaer.

Hos Dansk Planteværn mener man, at annoncen, der er et led i Danmarks Naturfredningsforenings Øktober-kampagne, er med til at give et misvisende billede af brugen af planteværn i Danmark.

-Det er uheldigt, at DN med den fejl-fyldte annonce er med til at skabe myter omkring brugen af plantebeskyttelse i Danmark, lyder det fra Helle Græsted Bennedsen, og direktøren påpeger, at et vigtigt første skridt på vejen mod en mere nuanceret debat, er at indlæg i debatten baseres på fakta.

I et brev til direktør i DN, Søren Bojer Nielsen, skriver Helle Græsted Bennedsen blandt andet:
’Vi skal derfor kraftigt opfordre til, at Danmarks Naturfredningsforening bringer en tydelig berigtigelse af listen så det sikres, at der formidles korrekte fakta omkring hvilke plantebeskyttelsesmidler, der må anvendes i dansk produktion. ’  

Klik her for at se annoncen der har været bragt på Danmarks Naturfredningsforenings facebookside og i landsdækkende medier 


Oplistningen af følgende midler i annoncen fra DN har givet anledning til kritik fra Dansk Planteværn:

Diquat
er angivet som forbudt i 1995, men der findes godkendte produkter på markedet (5) og seneste godkendelser løber fra 7/1-2008 til 30/6-2018. Aktivstoffet er under revurdering i EU.

Dichlorprop er angivet som forbudt i 1997, men der findes godkendte produkter på markedet (1+1*) indeholdende den ene enantiomer dichlorprop-p og godkendelsen løber frem til 31/10-2018.

2,4-D er angivet som forbudt i 1997, men der findes godkendte produkter på markedet (2+1*) og seneste godkendelser løber fra 29/1-2013 til 1/4-2018. Produkterne er under revurdering.

Aclonifen er angivet som forbudt i 2016, men der findes godkendte produkter på markedet (3) og seneste godkendelser løber fra 27/1-2015 til 31/7-2022.

Flupyrsulfuron er angivet som forbudt i 2018, der findes godkendte produkter på markedet (2) hvor godkendelsen udløber 12/12-2017 som følge af manglende fornyelse af EU-godkendelse af aktivstoffet. (forbud mod anvendelse fra 13/12-2018).

*Produkt afmeldt, udløbsdato for brug.

(Kilde: Dansk Planteværn)

Af Jakob Tilma, Dansk PlanteværnKlik her for at åbne brevet fra Dansk Planteværn til Danmarks Naturfredningsforening som PDF