Det er nu, naturstriberne skal etableres

Det er nu, naturstriberne skal etableres

Hvis man som lodsejer vil bidrage til, at biernes summen skal være lidt højere og markens dyr og fugle have bedre forhold end det danske kulturlandskab ellers kan tilbyde, så er det nu naturstriberne skal etableres. 

På Dansk Planteværns demonstrationslandbrug Ryegaard er agronom Jørgen Lundsgaard ansvarlig for naturstriber og insektgavnlige tiltag, og efter de sidste kolde nætter har sluppet sit greb i Danmark, er han nu klar til at få frøene i jorden. Ifølge Jørgen Lundsgaard er der en række forhold, man skal være opmærksom på for at sikre en succesfuld etablering, og det vigtigste er ikke at være for tidligt på færde. 

- Jordtemperaturen skal være lige omkring 10 grader, før end man begynder etableringen af naturstriberne. Og alt, hvad der styrker en hurtig etablering er med til at give et godt resultat, fortæller Jørgen Lundsgaard, og ifølge agronomen gælder det i store træk om at give naturstriberne de bedst mulige vækstvilkår. 

- De planter, som ikke har den robusthed, som ukrudtet har, de kommer til kort, hvis ikke de får ’high speed’ lige fra starten af. Så det er vigtigt, at man giver dem alle muligheder for at etablere sig hurtigt og komme hurtigt i gang, siger Jørgen Lundsgaard og uddyber, hvordan man konkret skal gribe etableringen an.

- Det er sådan noget som at vente med at så frøblandingerne til jordtemperaturen er tilpas høj, det er at have forberedt et godt såbed uden store knolde - og så handler det om ikke at så frøene for dybt. Hvis der er for meget jord henover dem, så varer det længe, inden de kommer igennem, men selvfølgelig skal frøene også være dækket af jord – og gerne fugtig jord, lyder det fra agronomen. 

-Hvis man kan se, at der kommer en koldfront ind om torsdagen og giver noget væde, så er det altså en god idé at få sået striberne til om onsdagen, lyder det gode råd fra Jørgen Lundsgaard.

 

Formålet afgør valget af frøblandinger

Selvom svalerne for længst er ankommet, så er det ikke for sent at gøre en positiv forskel for markens dyr, fugle og insekter, men man skal gøre op med sig selv, hvad man vil tilgodese med sine naturtiltag. 

 -Er idéen at være fødeforsynende i tiden fra 1. oktober til 1. april, eller er det et spørgsmål om, at der skal være dækning; at markens dyr og fugle skal kunne være i skjul for rovfugle og rovdyr. Det er det, der afgør, hvilke planter, der skal være i blandingerne, siger Jørgen Lundsgaard og anbefaler nektar-pollen blandingerne, som har nogle blomster med masser af nektar i, hvis det er bier og insekter, man vil gavne, når rapsen er afblomstret, og der ikke er så meget andet for insekterne at søge føde på. 

- Man kan gå ud fra, at det vi mennesker synes er nogle smukke blomster, de er smukke, fordi de skal tiltrække opmærksomhed. Og her har vi jo et sammenfald med bierne; de blomster bierne ønsker, de er også meget iøjefaldende med smukke farver, så de skal kunne findes af insekterne. 

-Når det gælder markens dyr og fugle, så handler det om at skabe gemmemuligheder og føde i den kritiske periode efter den 1. oktober og frem til næste forår, og her skal der være fokus på frøbærende planter af en vis størrelse, så dyr og fugle kan søge skjul og føde, ikke mindst når markernes afgrøder er høstet.

 

Fakta:

Vigtige betingelser for et godt resultat i forbindelse med etablering af naturstriber:

  • 1. Jordtemperaturen skal være lige omkring de 10 gr C. ved etableringen.
  • 2. Såbeddet skal være fint, uden store knolde, da det fleste af frøene i blandingerne er små.
  • 3. Rodukrudt - fx tidsler og bynke - skal være fjernet ved hjælp af kemi eller mekanisk.
  • 4. Sådybde på typisk 0,5 -  1 cm på grund af de små frø i blandingerne, der hurtigt skal til vejrs. 
  • 5. Ren solsikkestribe i 2- 3 cm dybde - vigtigt pga "sorte fugle". Brug desuden bejdset udsæd af solsikke. 
  • 6. Følg punkterne 1,2,3,4,5 i kampen mod ukrudt, da blandingerne ikke har gavn af kemiske hjælpemidler.
  • 7."Intet kommer af intet’! Så brug 100 kg N eller hvad naboarealet tildeles af kvælstof pr ha.
  • 8. Naturstriber af en bredde på under 10 m anses som værende en del af marken. 

 

Kilde: Jørgen Lundsgaard, agronom Dansk Planteværn

Klik på billedet for at høre Jørgen Lundsgaard fortælle om brugen af forskellige naturstribeblandinger 

 

Baggrund for Dansk Planteværns biodiversitetsprojekter:

På demofarmen Ryegaard giver Dansk Planteværn politikere, myndigheder, medier, NGO'er og alle med interesse i et bæredygtigt landbrug muligheden for at se, hvordan enkle tiltag kan sikre en stor effekt på biodiversiteten og naturoplevelsen samtidig med, at man opretholder en moderne planteproduktion. 

Pressen er velkommen til at komme med i marken, når Dansk Planteværn de kommende uger etablerer naturstriber og blomsterstriber to steder på Sjælland. Dansk Planteværn bidrager også med blomsterstriber i forbindelse med Folkemødet 2017 på Bornholm i samarbejde med Bornholms Landbrug. 

Vil du vide mere om etablering af naturstriber, eller har du spørgsmål til dansk landbrugs anvendelse af planteværn, så kontakt Dansk Planteværn på mail jti@plantevaern.dk eller ring på telefon: 22 22 70 78.

Klik på billedet for at se video fra naturstriberne på Dansk Planteværns demofarm Ryegaard fra 2016  

 

  Læs mere om Dansk Planteværns demofarm