EU-ros til den danske pesticidindsats

EU-ros til den danske pesticidindsats
EU Kommissionen fremhæver i ny rapport Danmark som et foregangsland i forhold til brugen af pesticider. Hos Dansk Planteværn håber direktør Helle Græsted Bennedsen, at også danskerne vil anerkende den store indsats, myndigheder og landmænd gør for at sikre en bæredygtig brug af plantebeskyttelse i Danmark.  

Risikoen ved brugen af pesticider i EU er ifølge EU Kommissionen reduceret markant de seneste tyve år, og den falder fortsat. Årsagen til den stigende sikkerhed er primært at aktivstofferne i de europæiske pesticider har fået bedre toxiologiske og miljømæssige profiler, og forbedringerne ses over hele EU. 

De positive toner, der ligger langt fra det billede, der i medierne ofte fortælles om situationen på området, er kommet frem efter EU Kommissionens direktorat for sundhed og fødevaresikkerhed har evalueret 26 EU-landes implementering af direktiv 2009/128/EC. Et direktiv, der giver retningslinjer for, hvordan medlemslandene skal sikre en bæredygtig brug af pesticider ved at mindske risikoen for påvirkninger af menneskers sundhed og på miljøet, og ved at udnytte principperne for Integreret Plantebeskyttelse (IPM). 

Fra marts til juni 2017 har EU Kommissionen besøgt seks udvalgte lande i en ’fact finding mission’, og deres konklusioner er offentliggjort i rapporten ”Overview report -Sustainable use of pesticides” fra oktober 2017. Den danske implementering af EU's regler for bæredygtig brug af pesticider får i rapporten mange positive ord med på vejen. Ikke mindst er der ros til rådgivningsindsatsen fra Seges i forhold til landmændenes praktiske brug af planteværn, ligesom de danske myndigheder fremhæves for at have nået det danske mål om at reducere ’pesticidbelastningen’ med 40 procent fra 2011 til 2015.  

Den store indsats der i Danmark og Holland gøres for at beskytte grundvandsressourcerne får også rigtig flot omtale, og det danske program til overvågning af grundvandet, det såkaldte VAP-system, anføres som værende en enestående forsikring for, at godkendte pesticider ikke ender i grundvandet i Danmark. 

”Danmark har etableret et overvågningsprogram, der giver signifikante forsikringer om, at deres pesticidgodkendelse sikrer, at brugen af godkendte pesticider ikke fører til forurening af grundvandet”, hedder det i rapporten, og hos Dansk Planteværn er direktør Helle Græsted Bennedsen tilfreds med, at EU Kommissionen anerkender den store danske indsats for at sikre en bæredygtig brug af pesticider. 

”Det er en stor anerkendelse af de danske myndigheder og landmænds indsats for at sikre en bæredygtig brug af plantebeskyttelsesmidler EU Kommissionen fremkommer med i rapporten, ” siger Helle Græsted Bennedsen, der er glad for, at EU slår fast, at især den danske sikring af grundvandet virker. 

Der er dog også betænkeligheder ved den danske model, fremgår det af rapporten. Den danske pesticidafgift, der skal sikre en faldende sundhedsmæssig og miljømæssig belastning med pesticider, tager kun udgangspunkt i pesticidernes iboende egenskaber, imens Danmark ikke har direkte mål for, hvad den direkte effekt er på netop menneskers sundhed og miljøet. I rapporten anføres det, at ’Konsekvensen er, at pesticidbelastningsindikatoren repræsenterer potentielle effekter mere end reelle effekter. ’ 

Om rapporten
På en fact-finding mission har EU Kommissionen besøgt seks lande i perioden marts til juni 2017 og her indsamlet informationer om, hvordan og i hvilket omfang direktivet 2009/128/EC er blevet implementeret. Rapporten har bl.a. til formål at fremhæve eksempler på god praksis, der kan bruges af andre medlemslande i deres implementering af direktivet.


Af Jakob Tilma, Dansk Planteværn
jti@plantevaern.dk

 

  Læs hele rapporten her: Overview report – Sustainable use of pesticides Se resume af rapporten på dansk