Frej samler fløjene til debat om pesticider

Frej samler fløjene til debat om pesticider
På Folkemødet 2017 tager Tænketanken Frej hul på fødevaredebatten over en giftig kop kaffe. Det sker i et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Planteværn og Bornholms Landbrug.

”16 kilo æbler giver samme mængde gift, som i denne kop. Drik trygt din kaffe”, står der på kaffekopperne deltagerne på Folkemødet vil få tilbudt af bestyrelsen i den fødevarepolitiske tænketank Frej under Folkemødet 2017. Målet er ikke at skræmme deltagerne væk – tværtimod – for der er behov for en mere nuanceret debat, og for at få den frem, så er det nødvendigt at mane gamle myter i jorden, lyder det fra formand i Frej, Marie-Louise Thøgersen.  

-Brugen af pesticider er sjældent så sort/hvid, som det fremstilles i medierne. Det forsøger Tænketanken Frej at vise til Folkemødet, hvor du over en kop kaffe kan komme forbi til en snak om pesticider og den sort/hvide fødevaredebat, fortæller Marie-Louise Thøgersen, der for at vise bredden i tænketankens arbejde har indgået et samarbejde med to parter, man normalt ikke ser på samme scene.

- Eventen sker i et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Planteværn. To aktører, der normalt står på hver deres side, har tænketanken formået at samle til en fælles aktion om en bedre fødevaredebat - blandt andet inden for pesticider. Selvom de er uenige, så vil de med eventen vise, at man kan få en bedre dialog, når det baseres på fakta og respekt for hinanden, lyder det fra formanden.

Hos Dansk Planteværn glæder direktør Helle Græsted Bennedsen sig over initiativet fra Frej, og hun ser frem til at tage en snak om brugen af pesticider over en kop kaffe med deltagerne på Folkemødet 2017.

-I Dansk Planteværn mener vi, at Folkemødet er et oplagt sted at få gang i en mere nuanceret debat om brugen af plantebeskyttelsesmidler og ikke mindst et emne som pesticidrester i fødevarer. Derfor er vi glade for samarbejdet med Frej, som netop arbejder for at få alle aspekter frem i lyset, når debatten kører, lyder det fra Helle Græsted Bennedsen.

Landbrug og natur hånd i hånd

Danmarks Naturfredningsforening har som emne på den fælles kaffekop valgt forholdet imellem natur og landbrug. På koppen er der trykt, at: ”Over 50 % af Danmarks areal sprøjtes. – Hvilken natur ønsker du?”, og det er en debat Helle Græsted Bennedsen glæder sig til at tage del i.

-Det er vigtigt at vise, at - udover produktion af fødevarer - medvirker landbruget også til andre værdifulde aktiviteter i landskabet. Eksempelvis i form af naturstriber og afgrøder til gavn for insekter og vildt, siger Helle Græsted Bennedsen.

For at tydeliggøre at landbrug og natur sagtens kan gå hånd i hånd, har Dansk Planteværn i et samarbejde med Bornholms Landbrug anlagt en blomsterstribe langs med Borrelyngvejen, ad hvilken mange af deltagerne på årets folkemøde vil nå frem til Allinge.   

Hos Bornholms Landbrug ser Thomas Bay Jensen frem til en god og levende debat omkring øens vigtige landbrugserhverv, og hos den lokale landbrugsforening er man glad for, at man også her har indgået et samarbejde med Tænketanken Frej i forbindelse med Folkemødet. For debatten er vigtig, understreger direktøren.

-Bornholms Landbrug arbejder målrettet på at bygge bro mellem forbrugerne og landbrugsproduktionen i Danmark, fordi kløften mellem land og by øges i takt med urbaniseringen. Hvis ikke forbrugerne er i stand til at afkode eller forstå fødevarelandskabet, er det nødvendigt at hjælpe Hr. & Fru Danmark på vej. Det kan gøres med simple virkemidler som kommunikation på flere niveauer. Fundamentet til denne bro bliver kun stærkere gennem gode samarbejdsrelationer og debatter, siger Thomas Bay Jensen.

For at sætte fokus på Frejs events på Folkemødet har Dansk Planteværn i et samarbejde med Bornholms Landbrug lavet et hashtag på syv gange 30 meter med teksten #GODKEMI ved Bornholms Lufthavn, og der er også anlagt en 100 meter blomsterstribe ved en af indfaldsvejene til Folkemødet 2017.  

Fakta:

Tænketanken Frej er en nystartet tænketank, der søger at samle forbrugs- og produktionsdanmark gennem debatevents, kommunikation og tværfaglige diskussioner. Frej debatterer alt fra GMO, pesticider, økologi og natur - og mantraet er: "vi forbeholder os retten til at blive klogere". -Vi håber, at vi gennem en god dialog med hinanden sammen kan blive klogere. Verden er ikke sort/hvid og det må debatten heller ikke være.

Kilde: Marie-Louise Thøgersen, stifter af Frej

Følg eventen via disse tags: #fmdk: #Danmarksnatur, #dkpol, #Folkemødet2017, #GodKemi, #nyfødevaredebat

 

Hashtag på 7x30 meter ved Bornholms Lufthavn: Tænketankens Frejs kaffekop: Foto: Tænketanken Frej


Af Jakob Tilma, jti@plantevaern.dk

 


  Se mere om Frejs event på Folkemødet 2017