Positivt, at ministeren er klar til at diskutere pesticidafgifterne

Positivt, at ministeren er klar til at diskutere pesticidafgifterne
Hos Dansk Planteværn ser direktør Helle Græsted Bennedsen det som meget positivt, at miljø- og fødevareministeren åbner op for at diskutere mulige ændringer af de nuværende pesticidafgifter

”Reglerne skulle jo gerne indrettes således, at de gavner både miljøet og landbrugsproduktionen bedst muligt, ” lyder det fra Helle Græsted Bennedsen i forbindelse med præsentationen af Bekæmpelsesmiddelstatistik 2015, hvor Esben Lunde Larsen i en pressemeddelelse skriver, at eventuelle ændringer af pesticidafgiften kan komme på tale, når afgiften er blevet evalueret sidst på året.

Men, ser Helle Græsted Bennedsen alene på dataene i bekæmpelsesmiddelstatistikken, der igen i år viser et fald i salget af plantebeskyttelsesmidler målt på både mængden af aktivstoffer og i belastningen, så ser hun tydelige tegn på, at de stramme danske regler på planteværnsområdet har en bagside.

”Faldet i belastningen, som den er opgjort i Bekæmpelsesmiddelstatikken, kan skyldes, at der er brugt midler med mindre belastning. Men bliver landmændene ved at med at benytte de mindst afgiftsramte midler igen og igen, så risikerer man en øget udvikling af resistens, hvilket orienteringen fra Miljøstyrelsen allerede nu antyder er en konsekvens af de danske regler, ” siger Helle Græsted Bennedsen med henvisning til, at der i Bekæmpelsesmiddelstatistikken 2015 anføres, at effekten af nogle af de mindst afgiftsramte midler er aftagende.

På side 10 i orienteringen fra Miljøstyrelsen kan man således læse, ’At forbruget af svampemidler ikke er reduceret i 2015’…. og, at det kan forklares med, at ’der som følge af en aftagende effekt af de mest brugte svampemidler, og begrænset adgang til effektive alternativer, har været nødvendigt at øge doseringerne’.

Ingen overraskelser

Hos Dansk Planteværn er faldet i det generelle salg af planteværnsmidler ikke kommet som en overraskelse, men Helle Græsted Bennedsen påpeger, at man skal være forsigtig med at tolke for meget på de sidste par års fald i salget af pesticider.

”Markedet har endnu ikke stabiliseret sig, og vi vil også i de kommende bekæmpelsesmiddelstatistikker se tegn på den oplagring af planteværnsmidler hos landmændene, der fandt sted i forbindelse med omlægningen af afgifterne i 2013, ” lyder det fra direktøren.

Ser man på landmændenes sprøjtejournaler, så er der sket et fald i belastningen på cirka 28 procent fra 2011 til 2015, imens belastningen udregnet på baggrund af salgstal viser et fald på 40 procent.

Helle Græsted Bennedsen ser frem til, at der inden længe bliver fremlagt et forslag til Pesticidstrategi 2017-2020, og så tager hun gerne del i en diskussion af pesticidafgifterne senere på året. Og direktøren slår fast, at det hverken er afgifter, rapporter eller skrivebordsmanøvrer, der har størst betydning for landmændenes brug af planteværnsmidler på de danske marker.

”Dataene fra sprøjtemiddeljournalerne viser igen tydeligt, at vejr, vind og angreb fra skadedyr har afgørende betydning for valget og brugen af planteværnsmidler, så afgifter alene kan ikke styre forbruget” slutter Helle Græsted Bennedsen.

Link til orienteringen fra Miljøstyrelsen: Bekæmpelsesmiddelstatistik 2015

Af Jakob Tilma, jti@plantevaern.dk