Vigtigt med en effektiv og grundig kontrol

Vigtigt med en effektiv og grundig kontrol
Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fandt i 2016 overtrædelser af reglerne for salg og opbevaring af pesticider hos 42 af 93 besøgte virksomheder. Den skarpe kontrol er ifølge Dansk Planteværn vigtig for at sikre, at der kun benyttes midler i Danmark, der har været igennem en grundig godkendelsesprocedure. 

Da Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion i 2016 besøgte byggemarkeder, planteskoler, havecentre, importører og grovvareforretninger for at kontrollere, om planteværnsmidler bliver behandlet korrekt i forhandlerledet, fandt man i 42 ud af 93 tilfælde overtrædelser af reglerne.

I en detaljeret opgørelse, Dansk Planteværn har modtaget fra Miljøstyrelsen, fremgår det, at Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion i 2016 i 30 tilfælde fandt pesticider, der ikke længere må sælges i Danmark. I 22 tilfælde drejede det sig om midler til privat brug, og i otte tilfælde var midlerne møntet på det professionelle marked. En gennemgang af midlerne viser desuden, at blot et fåtal af de nu forbudte midler var tiltænkt brug på landbrugets marker og i væksthuse. 

Det middel, der oftest blev fanget i kontrollen i 2016, var et nu udgået 100 procent naturligt pesticid, der ifølge produktbeskrivelsen har været godkendt i forbindelse med økologisk dyrkning i Danmark. 

Hos Dansk Planteværn mener man, at de mange fund er et problem, uanset at midlerne fanget af kontrollen ikke udgør en akut fare for hverken miljøet eller folkesundheden, og derfor bakker direktør Helle Græsted Bennedsen op omkring miljø- og fødevareministerens indsats for at sikre, at reglerne på pesticidområdet bliver overholdt. 

“Kontrolindsatsen skal være effektiv og grundig, så man sikrer, at de midler, der findes på hylderne i Danmark, og som i sidste ende når ud i haver, parker, væksthuse og på markerne, er lovlige og godkendte, “ siger Helle Græsted Bennedsen. 

Danske regler virker

I Danmark har man regler og kontrolinstanser, der sikrer, at planteværnsmidlerne ikke udgør en fare for hverken miljøet, folkesundheden eller grundvandet, og myndighedernes kontrol er vigtig for at sikre, at reglerne overholdes, lyder det fra Dansk Planteværn. 

“Vi har i Danmark nogle af verdens skrappeste regler for brug og opbevaring af pesticider, og en skarp kontrol medvirker til at sikre, at vi i Danmark kun benytter midler, som har været igennem en meget grundig godkendelsesprocedure, “ lyder det fra Helle Græsted Bennedsen. 

Klik på linket herunder for at hente en tabel, hvor Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har noteret fordelingen af overtrædelser fordelt på de fem virksomhedstyper, der har været med i stikprøvekontrollen.

Overtrædelser af regler for pesticider 2016 fordelt på type forhandlere

 

Fakta: Tilsyn og håndhævelse

I Danmark er det Miljøstyrelsen, der har ansvaret for at kontrollere, at reglerne på kemikalieområdet overholdes. I praksis er det en særlig enhed i Miljøstyrelsen – Kemikalieinspektionen – som udfører tilsynet med at importører, producenter og forhandlere af kemiske stoffer overholder reglerne.

Klik her for at læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside

Kontakt Helle Græsted Bennedsen, direktør i Dansk Planteværn, for en kommentar på tlf: 40 76 42 66

 

Dansk Planteværn er interesseorganisation for planteværnsindustrien i Danmark.

  DOWNLOAD: Overtrædelser af regler for pesticider 2016 fordelt på type forhandlere