Dansk Planteværn bakker op om undersøgelse af azoler

Azolers mulige effekt på mennesker skal undersøges
Hos Dansk Planteværn er der opbakning til, at der igangsættes en undersøgelse af om der er sammenhæng imellem brugen af azoler i landbruget og en svigtende behandling af svampeinfektioner hos mennesker.

Professor Maiken Cavling Arendrup fra Statens Serum Institut udtaler den 11. februar 2018 til DR, at man har konstateret flere dødsfald på grund af resistente svampeinfektioner, men at der ikke findes en systematisk overvågning af situationen, og at man derfor ikke kender problemets omfang.

Hvis der findes en sammenhæng imellem landbrugets brug af planteværnsmidler indeholdende azoler og en reduceret effekt af behandlingen af syge mennesker, så skal det undersøges nærmere, lyder det fra direktør i Dansk Planteværn, Helle Græsted Bennedsen.

-Dansk Planteværn bakker op om, at forholdet imellem brugen af azoler i landbruget og en eventuel påvirkning af behandling af svampeinfektioner hos mennesker skal undersøges, og derfor ser vi frem til at myndighederne nu afdækker, om der reelt er et problem i Danmark, siger Helle Græsted Bennedsen.

En vigtig gruppe af svampemidler

Planteværnsmidler indeholdende azoler benyttes i landbruget på grund af deres brede virkningsspektrum, og det betyder, at midler med azoler i dag bruges til behandling af de væsentligste svampesygdomme i korn, raps, frøafgrøder og roer, ligesom de i mindre grad benyttes ved behandling af kartofler og majs.

-Azolerne er et af de allervigtigste grupper af midler, man i landbruget har til at bekæmpe svampesygdomme i afgrøderne, og med de nuværende restriktive regler for godkendelse af nye planteværnsmidler så er der ikke umiddelbart alternativer, der vil kunne tage over for azolerne, lyder det fra Helle Græsted Bennedsen, der påpeger, at landbruget har behov for at have effektive svampemidler i værktøjskassen, hvis kvaliteten og mængden af afgrøder skal fastholdes.

-Hvis ikke landbruget har effektive svampemidler til rådighed, vil det medføre en nedgang i udbyttet for en række afgrøder, ligesom det potentielt kan føre til en lavere fødevaresikkerhed, hvis ikke svampene i afgrøderne kan bekæmpes effektivt, påpeger Helle Græsted Bennedsen.

Fakta:
Azoler anvendes til bekæmpelse af svampe i landbrugsafgrøder og i industrien til imprægnering af eksempelvis træ og tekstiler, og herudover benyttes azoler også til bekæmpelse af svampesygdomme hos mennesker og dyr.

 

Af Jakob Tilma

 

 

 

  Læs mere om anvendelsen og mængden af azoler benyttet i landbruget i et svar til Folketinget fra den 21. september 2017