Dansk Planteværn har tillid til godkendelsessystemet

Dansk Planteværn har tillid til godkendelsessystemet
Et amerikansk studie med baggrund i danske tal fra perioden 1996 til 2003 viser en mulig sammenhæng imellem kræft hos børn og brugen af planteværn i landbruget. Hos Dansk Planteværn tager man undersøgelserne alvorligt, og man er klar til at indgå i et samarbejde med myndighederne.

Den 29. august blev et foreløbigt amerikansk studie præsenteret under 2018 ISES-ISEE-konferencen (The Joint Annual Meeting of the International Society of Exposure Science and the International Society for Environmental Epidemiology), og ifølge præsentationen viser studiet en sammenhæng imellem leukæmi hos børn og brugen af sprøjtemidler i dansk landbrug i perioden 1996 til 2003. 

Hos Dansk Planteværn mener direktør Tanja Andersen, at studiet skal undersøges nærmere, men hun slår fast, at der i branchen er tillid til de danske myndigheders godkendelse af planteværnsmidler. 

-I Dansk Planteværn ser vi frem til at få studiet imellem hænderne, så industrien sammen med de relevante myndigheder kan få klarlagt om der er behov for ændringer af reguleringerne. Jeg har fuld tillid til, at de danske myndigheder behandler sagen, så både folkesundheden og fødevareproduktionen i Danmark forbliver sikker, fortæller Tanja Andersen.

Fakta:

Pesticider benyttet i Danmark er godkendt efter EU forordning 1107/2009, hvor der blandt andet står:  ’Denne forordning har til formål at sikre et højt niveau for beskyttelse af både menneskers og dyrs sundhed og miljøet og samtidig at sikre, at Fællesskabets landbrug er konkurrencedygtigt. Der bør især sættes fokus på beskyttelsen af sårbare befolkningsgrupper, herunder gravide kvinder, spædbørn og børn.’’


Af Jakob Tilma, kommunikationschef Dansk Planteværn