Dansk Planteværn inviterer til naturstribedag 21. august

Dansk Planteværn inviterer til naturstribedag
På Dansk Planteværns demofarm kan du den 21. august opleve, hvordan man som planteavler med enkle tiltag kan gøre en stor forskel for biodiversiteten i Danmark. Naturstribedagen er åben for alle.

Der faldt blot 18 millimeter regn på Ryegaards jorde fra årets naturstriber blev sået i maj måned og frem til begyndelsen af august, men de mange forskellige striber, der tjener som fødegrundlag og skjul for det landbrugsnære dyreliv, har alligevel sommeren igennem blomstret flot, og det er ingen tilfældighed.

Etablering og pleje af naturstriber kræver ifølge Jørgen Lundsgaard, der er steward på Dansk Planteværns demonstrationslandbrug, Ryegaard gods, imellem Roskilde og Holbæk, rettidig omhu og overvejelser om, hvilke dyr og insekter man ønsker at gavne med sine naturtiltag.

-Det betyder alt, at man har gjort sig tanker om, hvad det er, man vil hjælpe på vej. Du er nødt til at sætte dig et mål, du kan køre frem imod, ellers bliver det noget misk-mask, siger Jørgen Lundsgaard, som mener, at de danske planteavlere har alle forudsætninger for at kunne skabe succesfulde naturtiltag.

-Om det er afgrøder, naturstriber eller noget helt tredje man vil have succes med, så er man nødt til at presse henimod, hvad det er man vil styrke. Hvis man ikke får startet rigtigt ud, så bliver det ikke til noget. Det er vigtigt, at man får begyndt til rette tid og på den rette måde; får lavet det rette såbed og får etableret tingene ordentligt. Og jo mere speciel sæsonen er, jo mere vigtigt er det, at de grundlæggende forhold er i orden, lyder det fra Jørgen Lundsgaard, der den 21. august vil dele ud af sine erfaringer.

Inspiration til naturen i landbrugslandet

Selv om striberne mange steder lige nu ser lidt kedelige ud, så vil mange af dem alligevel have stor effekt på det vildt og de insekter, de er etableret for at hjælpe. På Ryegaard er der således mange afblomstrede planter i striberne, der nu skaber skjul og som har sat frø som fugle og vildt kan leve af frem til foråret.

-I den meget specielle situation vi står i, der er blomsterne mange steder væk på nuværende tidspunkt. Enten er de spist af kvæg helt ned til sokkeholderne, eller også er de afblomstret for længe siden. Der er ikke noget til bierne – heller ikke de vilde bier – og her hjælper naturstriberne med et tilskud til insekternes fremtidige yngel, og som foder til vildtet, lyder det fra Jørgen Lundsgaard.

På naturstribedagen kan planteavlere og andre med interesse for naturen i landbrugslandet få inspiration til, hvordan man kan styrke biodiversiteten samtidig med, at man opretholder en effektiv planteproduktion.

Brede samarbejder blomstrer

Dansk Planteværn er med i det bornholmske samarbejde #BornholmBlomstrer, hvor lokale landmænd, kommunen, lokale medier, den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Biavlerforening arbejder for at fremme insektvenlige tiltag. Hvordan man får et så bredt lokalt samarbejde op at køre, det fortæller kommunikationschef Jakob Tilma også om på naturstribedagen.

-Naturstriber og andre naturtiltag i agerlandet er ikke kun positive for fugle, vildt og insekter, for de er i høj grad også med til at skabe en positiv dialog imellem by- og land, og derfor kan effekten af striberne være mindst lige så god for landbrugets image, som for dyr og insekter, lyder det fra Jakob Tilma.

Naturstribedagen finder sted den 21. august fra kl. 10.00 til 13.00 på Ryegaard Gods på adressen Munkholmvej 375, 4060 kirke Såby. Arrangementet er gratis. Dansk Planteværn er vært ved kaffe og frokost. Alle er velkomne, men af hensyn til forplejning skal tilmelding ske via linket Naturstribedag, via linket under videoen, eller ved henvendelse til Dansk Planteværn på mail: jti@plantevaern.dk.
AF JTI

 

 
Klik her for tilmelding til naturstribedagen den 21. august på Ryegaard