Dansk Planteværn om ny EU-rapport: Danske landmænd bruger kun det nødvendige

EU-rapport: Danske landmænd bruger kun det nødvendige
Ny EU-opgørelse af pesticidforbruget i Danmark i perioden 2011 til 2017 viser ifølge Miljøstyrelsen, at danske landmænds brug af pesticider er ansvarligt, og at nye planteværnsløsninger vil bidrage til en fremtidig, positiv udvikling.

Udviklingen i pesticid-forbruget i Danmark målt med EU’s harmoniserede risikoindikatorer (HRI) i perioden 2011-2017 blev offentliggjort den 4. februar, og resultaterne viser ifølge Miljøstyrelsen, at forbruget af planteværnsmidler i Danmark er ansvarligt og at alt tyder på, at den tendens vil fortsætte.

Hos Dansk Planteværn er direktør Tanja Andersen tilfreds med, at EU's nye harmoniserede risikoindikatorer bekræfter, hvad vi allerede ved fra det danske pesticidbelastningsindeks (PBI).

-Danske landmænd har et meget ansvarligt forhold til at benytte pesticider i markerne. Det er opgørelsen af de harmoniserede risikoindikatorer endnu et eksempel på. Der benyttes så lidt som muligt, men så meget som nødvendigt, siger Tanja Andersen til opgørelsen.

I rapporten vurderer Miljøstyrelsen nemlig også, at øget fokus på integreret plantebeskyttelse (IPM) hos innovative landmænd på de danske gårde vil sikre, at udviklingen fortsætter. Der forventes også øget fokus på udvikling af lavrisikopesticider og basisstoffer, og her vil industrien levere, lyder det fra Tanja Andersen.

-Det går stærkt med implementeringen af nye teknikker i landbruget i Danmark, og i planteværnsindustrien arbejder vi målrettet på fortsat at udvikle nye løsninger til dansk landbrug i form af biologiske midler, bioteknologi og kemi, så jeg er helt enig med myndighederne i, at vi i Danmark har gang i en positiv udvikling på pesticidområdet, lyder det fra Tanja Andersen. 

Forbruget afhænger af behovet

På enkelte parametre viser rapporten for Danmark en stigning i brugen af visse middelgrupper. Blandt andet fremgår, at kategori B, der indeholder kemiske lavrisiko aktivstoffer, er steget i forhold til baseline, hvilket skyldes et stort salg af ferrifosfat i 2016. Ferrifosfat benyttes til sneglebekæmpelse i både konventionelt og økologisk landbrug, og i 2016 kan stigningen i forbruget tilskrives vejret.

-HRI-rapporten viser her, som det også er tilfældet med PBI-afrapporteringen, at landbrugets brug af plantebeskyttelsesmidler afhænger af vejrforhold og akutte angreb fra skadegørere, og derfor er det vigtigt, at landbruget også fremover har de nødvendige plantebeskyttelsesmidler i værktøjskassen, så de kan bruges efter behov, slutter Tanja Andersen.

 

Af Jakob Tilma, jti@plantevaern.dk 

 

  Klik her for at hente hele rapporten ” Udviklingen i pesticidforbruget i Danmark målt med EU’s harmoniserede pesticidindikatorer 2011-2017”