Naturstribedag 20 august

Morten DD midtpunkt i naturdebat på Ryegaard
L&F, Danmarks Biavlerforening og Danmarks Naturfredningsforening arbejder med blomsterstriber for at bedre insekternes vilkår, men biologerne er ikke begejstrede for tiltaget. Den 20. august mødes parterne for at finde en løsning, der gavner naturen.

- Verdens Bedste Fødevarer og Dansk Planteværn har inviteret mig, fordi jeg er kold i røven.

Sådan siger biolog og naturformidler Morten DD Hansen i en video om årsagen til, at foreningerne Verdens Bedste Fødevarer og Dansk Planteværn har inviteret ham til at give sin ærlige mening om danske landmænds rolle som naturforvaltere.

Det sker 20. august på Ryegaard Gods, hvor landmænd, lobbyister og andre interesserede får en rundvisning på naturtiltag på godsets jorder. De inkluderer blandt andet naturstriber af den type, som flere natureksperter har omtalt som værende direkte skadelige for naturen, men også tiltag, som Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Biavlerforening er positivt stemt overfor.

Debat skal fremme natur i landbrugslandet
Mange velmenende landmænd har ellers etableret naturstriberne for at give flora og fauna en hjælpende hånd. Men hvis de ikke er til nogen gavn, hvad skal der så egentlig til for, at landmanden kan hjælpe naturen i det opdyrkede danske landskab?

Det spørgsmål vil Morten DD Hansen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus give sin uforbeholdne mening om på dagen. I invitationsvideoen står naturformidleren i en økologisk kornmark og påpeger, at den indeholder Kamille og Kornblomst.

- Det er i hvert fald ikke verdens bedste naturtiltag. Det lover jeg!, siger Morten DD Hansen i videoen.

Men biologens vurdering får næppe lov at stå uimodsagt. I hvert fald vil et debatpanel efterfølgende prøve at nå til enighed om, hvordan landmanden og naturen kan få størst mulig gevinst ud af naturtiltagene.

Debatten er for alle med en interesse i at fremme naturvenlige tiltag i dansk landbrug.

Verdens Bedste Fødevarer og Dansk Planteværn vil med eventen dele synspunkter fra eksperter og landmænd med hele Danmark, og vi ønsker, at organisationer såvel som private aktører vil bidrage med deres synspunkter i forbindelse med debatten. Målet med eventen er at nå til enighed om nogle retningslinjer for, hvordan naturtiltag i landbrugslandet kan blive succesfulde.

Frøproducenten DSV har i forbindelse med arrangementet udviklet en ny insektvenlig flerårig blomsterblanding med navnet ’Sjælland Summer – Forårsblomstring 2020’, som deltagerne kan tage med hjem og så allerede i september måned.

Foreløbigt program:

10.45 Ankomst, registrering og stående morgenkaffe
11:00 Velkomst ved Johan Scheel (Ryegaard), Tanja Andersen (Dansk Planteværn) og Felix Stark (Verdens Bedste Fødevarer)
11:15 Jørgen Lundsgaard (Dansk Planteværn) begynder rundturen til naturstriber og andre tiltag
11:40 Klaus H Petersen (Bornholms Landbrug & Fødevarer) fremviser skoleprojekt om insekter
11:55 Fremvisning af forskellige typer blomstrende naturstriber på demonstrationsarealet
12:05 Danmarks Biavlerforening fortæller om ’Bliv Bivenlig’ og mulighederne for at hjælpe bierne
12.15 André Amtoft, Habeetats fortæller om bihotellers funktion på Ryegaard
12.20 "Mere biodiversitet med Conservation Agriculture" resultater fra FRDK's CarbonFarm projekt, ved Marianne Bruus, seniorforsker ved Aahus Universitet.
12:30 Stående frokost med mulighed for at se naturvenlige tiltag fra deltagere på naturstribedagen

12:45 Felix Stark, stifter af Verdens Bedste Fødevarer, indleder debatten imens frokosten afsluttes.

Præsentation af deltagerne i debatten med markering af synspunkter i forhold til natur i agerlandet.

Karen Post, chefkonsulent for Vand og natur, Landbrug & Fødevarer
Rune Havgaard Sørensen, sekretariatsleder Danmarks Biavlerforening
Jan Pedersen, Biolog, natur og råstofekspert i Danmarks Naturfredningsforening

Ole Christiansen, Landmand og initiativtager til ’Sjælland Summer’ fortæller om sin rolle som naturforvalter og deler sine erfaringer med naturstriber i det dyrkede landskab.

Morten DD Hansen, biolog, museumsinspektør på Naturhistorisk Museum i Aarhus og tv-vært fortæller hvordan naturfremmende tiltag hos danske landmænd bliver en succes for naturen.

Paneldebat om ’Landmænd som naturforvaltere – Felix Stark styrer debatten.

De øvrige deltagere opfordres til at byde ind med spørgsmål og til at udfordre debatpanelet.

14:00 Forfriskninger og netværksmulighed

Del gerne invitationen med dit netværk.

Klik her for at læse mere om Verdens Bedste Fødevarer.

’Landmænd som naturforvaltere’ er sponsoreret af Dansk Planteværn.

 

  Tilmelding kan ske via dette link senest den 16 august 2019.