Skoleelever skal tælle insekter på biernes dag

Skoleelever skal tælle insekter på biernes dag
På FN’s World Bee Day den 20. maj skal bornholmske skolebørn som led i #BornholmBlomstrer ud i naturen for at lære mere om insekternes vilkår på Bornholm.

Blomster er der kommet flere af med samarbejdet Bornholm Blomstrer, men det var først i 2018, at der kom vished for, at tiltagene beviseligt er til gavn for insekterne på blomsterøen. Dokumentationen kom med rapporten ’Insektmonitorering af de bornholmske blomsterstriber’, hvor konklusionen fra Morten Top-Jensen lød, at forekomsten af bier i blomsterstriberne i projektet #BornholmBlomstrer er langt højere end i grøftekanter og brakarealer, og det gælder både for vilde bier og honningbier. 

Som opfølgning på insekttællinger foretaget af naturvejleder Morten Top-Jensen fik deltagerne i projektet Bornholm Blomstrer idéen til at få produceret et klassesæt, så Bornholms skolebørn kan blive mere opmærksomme på insekternes levevilkår på Bornholm. Skolesættet bliver præsenteret for børn fra 4 til 6 klassetrin fra øens skoler den 20. maj på FN’s World Bee Day, hvor eleverne selv skal lære at tælle insekter. I forbindelse med præsentationen vil Morten Top-Jensen bistå eleverne i samarbejde med Danmarks Naturfrednignsforening Bornholm og Bornholms Landbrug & Fødevarer.

For tovholderen i #BornholmBlomstrer, Klaus H. Petersen fra Bornholms Landbrug & Fødevarer, er udviklingen af klassesættet et stort skridt fremad for biodiversiteten på Bornholm, da den næste generation nu bliver klædt på til at arbejde for en mere bæredygtig fremtid for Bornholm.

-Vi har med samarbejdet #BornholmBlomstrer virkelig fået insekternes levevilkår på dagsordenen, og udviklingen af et klassesæt ser vi som en helt naturlig udvikling af projektet. Vi håber og tror, at vi med insekttællinger løbende vil se, at de mange, smukke tiltag de kommende år vil betyde, at insekternes vilkår på Bornholm bliver bedre, siger Klaus H. Petersen, der glæder sig til at præsentere undervisningsmaterialet på World Bee Day 20. maj.


Fakta:

Bornholm Blomstrer har i 2019 udsået hvad der svarer til 75.000 kvadratmeter med blomster.

Klassesættet er udviklet i 15 eksemplarer til brug for elever på 4-6 klassetrin.

Insekt-læringsmaterialet er udviklet med støtte fra Aage V Jensen Naturfond, Sparekassen Bornholms Fond og Familielandbrugets Fond.

Pressen og andre interesserede er velkomne til at deltage i præsentationen af klassesættet mandag den 20 maj klokken 10.15 på adressen Sdr. Landevej, 31B, 3730 NEXØ.

Partnerne i #BornholmBlomstrer:

Bornholms Landbrug & Fødevarer
DLF (seed company=
Danmarks Naturfredningsforening
DN Bornholm
Netto
Syngenta
Bornholms Brand
BC Catering
Danmarks Jægerforbund
Ole Holm Transport, Rønne
Bornholms Biavlerforening
Dansk Planteværn

 

  Læs mere om #BornholmBlomstrer på Bornholms Landbrug & Fødevarers hjemmeside