Tværgående samarbejde igen klar til en blomsterrig sommer

Samarbejde igen klar til en blomsterrig sommer
#BornholmBlomstrer igen i 2019, og mange af frøene blev den 25. april sået på en række gårde på blomsterøen i Østersøen. For deltagerne i projektet handler blomstersamarbejdet om at gøre Bornholm til et skønnere sted at være for både mennesker og insekter.  

Jens Brandt fra Lundegård har i 2019 sået 800 kvadratmeter til med blomsterfrø. Det er sket med en hjemmebygget såmaskine, som anvendes til specialfrø på gården, og landmanden fra Svaneke er med, fordi projektet har formået at samle mange forskellige parter om en god sag.

-Jeg synes Bornholm Blomstrer er et rigtig godt projekt. Det ser pænt ud og det hjælper bierne. Derudover synes jeg det er positivt, at det er et tværgående samarbejde mellem både organisationer som Bornholms Bialverforening, Ngo’er og virksomheder som Netto og Syngenta, der arbejder sammen.  Desuden gør det naboerne glade med det flotte blomster, siger Jens Brandt imens de sarte frø bliver lagt i jorden den 25. april.  

Blomsterstriber og blomsterbælter, svarende til mere end 60 kilometer blomster, kan Bornholmerne og gæster på Bornholm se frem til at nyde i 2019, og det er nået så langt, fordi især landmændene er klar til at forbedre biodiversiteten på Bornholm. Niels Peter Jacobsen ved Aakirkeby har sået 4.000 kvardratmeter til med blomster i forbindelse med årets projekt, som han mener, der er mange gode grunde til at deltage i.

- Først og fremmest har vi behov for bestøvning som er vigtigt for landbruget. Derudover er det også vigtigt for vores vildt. Her spiller insekter en vigtig rolle for at tiltrække dyrene, lyder det fra den insektvenlige landmand. 

I alt bliver der i 2019 udsået i omegnen af otte hektar blomster på Bornholm, svarende til mere end 60 kilometer med blomsterstriber. Blomsterne bliver sået af mere end 40 lokale landmænd og lodsejere, som frivilligt har meldt sig til projektet. Derudover bliver der udviklet undervisningsmateriale til de lokale skoler for 4-6 klassetrin i samarbejde med blandt andet Dansk Planteværn.

#BornholmBlomstrer vil i 2019 være tilstede ved en lang række af arrangementer, bl.a. Folkemødet på Bornholm i juni, hvor det vil være muligt at høre mere om projektet og bl.a. få en frøpose til sin egen have.  

Formålet med projektet #BornholmBlomstrer
Projektets formål er primært at styrke biodiversiteten på Bornholm og at få bornholmerne til at arbejde aktivt med at fremme biodiversiteten.

Det handler i høj grad om at skabe variation, korridorer og sammenhæng i det åbne land og styrke fødegrundlaget for insekter, herunder også vilde bier og sommerfugle, der samtidig danner fødegrundlag for andre dyr og insekter.

Afprøvning af flerårige vedligeholdelsesfrie blandinger, så striberne kan ligge uberørt i flere år og fungere som buffer mellem produktionslandskabet og naturområder, såsom bagkanten af grøftekanterne. Dvs. grøftekanten som biotop bliver også styrket.

Dialog med lokalsamfundet om den gavnlige effekt af bivenlig drift og pleje i det åbne land samt i haverne.

Styrkelse af samarbejdet mellem forskellige aktører for mere og bedre natur i det åbne land.

Erfaringsopsamling, vidensdeling og formidling af effekten af disse naturstriber.

Etablering af gode ambassadører for biodiversitet i landbrugskredse, blandt børn og unge og på Bornholm generelt.

Følg projektet via facebooksiden Bornholm Blomstrer, og giv din mening til kende om projektet

https://www.youtube.com/watch?v=s3noCmwIEhs

Link til video fra såning af striber den 25. april 2019
På facebook: https://www.facebook.com/277321196505852/videos/529560374535052/

 

Partnere i #BornholmBlomstrer

Bornholms Landbrug & Fødevarer
DLF (seed company=
Danmarks Naturfredningsforening
DN Bornholm
Netto
Syngenta Danmark
Bornholms Brand
BC Catering
Danmarks Jægerforbund
Ole Holm Transport, Rønne
Bornholm Biavlerforening
Dansk Planteværn

Projektet har endvidere fået støtte fra Aage V Jensen Naturfond, Sparekassen Bornholm, Familielandbrugets Fond, Dansk Planteværn og Syngenta Danmark

Af Jakob Tilma

  Klik her for at følge med i blomstersamarbejdet på Bornholm via facebooksiden Bornholm Blomstrer