Dansk Planteværn præsenterer Adama som nyt medlem

Dansk Planteværn præsenterer Adama som nyt medlem
Planteværnsbranchen vil med ny strategi dialogen og være mere synlige, lød det fra Robert Racz under generalforsamlingen i Dansk Planteværn den 16. marts, hvor Adama blev præsenteret som nyt medlem.

Robert Racz fortalte på Dansk Planteværns generalforsamling den 16. marts om et udfordrende 2019, hvor debatten omkring landbrugets plantebeskyttelsesmidler fyldte meget – både i det politiske Danmark og i medierne. For at blive mere tydelig på den politiske scene og i samarbejdet med myndighederne kunne Robert Racz berette, at Dansk Planteværn i 2019 har arbejdet på at indarbejde en ny struktur for foreningens arbejde, og i løbet af foråret er Dansk Planteværn klar med en ny overordnet strategi.

-Men den nye strategi vil Dansk Planteværn arbejde på at blive mere synlig i den offentlige debat, ligesom vi vil spille en mere aktiv rolle i forbindelse med udformningen af regler omkring pesticider i den politiske proces; Vi vil være med ved bordet, når rammerne for brugen af plantebeskyttelsesmidler skal udformes, så danske landmænd også i fremtiden får adgang til de bedste planteværnsløsninger, lød det fra Robert Racz.

Blandt de største sager Dansk Planteværns arbejdede med i 2019 nævnte Robert Racz Folketingsvalget og valget til Europa-Parlamentet, hvor brugen af pesticider og fund af pesticidrester i grundvand fyldte meget i valgkampene. Valget til Folketinget blev af Robert Racz kaldt ”klimavalget” og formanden understregede vigtigheden af, at Dansk Planteværn tager del i debatten, og han ser store muligheder i at kommunikere at brugen af plantebeskyttelsesmidler kan gavne landbrugets klimamæssige aftryk betragteligt.

Den brede politiske aftale fra januar på pesticidområdet, og den politiske fastsættelse af yderligere begrænsninger for brugen af pesticider omkring vandboringer, de såkaldte BNBO-områder, har også holdt foreningen og medlemmerne travlt beskæftiget i 2019. I Dansk Planteværn havde man set frem til diskussionen om en omlægning af pesticidafgiften og en evaluering af det danske pesticidbelastnings-indeks, men begge dele er blevet udsat. Robert Racz gjorde det klart, at man i foreningen i den forbindelse er klar til at arbejde for at sikre danske landmænd de bedste pesticider i værktøjskassen.

I forhold til salget faldt Dansk Planteværns medlemmers omsætning i 2019 med 0,3 % sammenlignet med 2018, og de samlede mængder af aktivstoffer og formulerede produkter viste et fald på 10,1 % og 6 %. Værdien af ​​salget af herbicider faldt med 0,8 %, fungicider med 6,11 % og vækstregulatorer med 15,7 %. Salgsværdien af ​​insekticider steg til gengæld med 184,4 %, hvilket fik Robert Racz til at slå fast, at danske landmænds forbrug af planteværnsmidler i et tørt 2018 blev bestemt af behovet for behandling af afgrøderne, og ikke af afgifter. Da nogle produkter er flyttet til virksomheder, der ikke er medlem af Dansk Planteværn fortalte Robert Racz, at salgstallene ikke nødvendigvis viser udviklingen i det samlede marked.

Adama nyt medlem i Dansk Planteværn

I forbindelse med generalforsamlingen blev Adama præsenteret som nyt medlem af foreningen, og Sonny Jensen, Area Manager Nordic, Baltics & Belarus, indtræder nu i bestyrelsen. Det er specielt den øgede fokus på samarbejdet med offentlige myndigheder og mere synlighed i forhold til politikere og de politiske systemer, der er årsagen til, at Adama nu efter års fravær igen er medlem af Dansk Planteværn.

-Med medlemskabet af Dansk Planteværn forventer vi at komme tættere på den politiske virkelighed og beslutninger omkring pesticider i Danmark, og sammen med resten af medlemmerne i foreningen vil Adama nu medvirke til at gøre Dansk Planteværn endnu mere dynamisk i det politiske arbejde i Danmark. Hvis vi skal opnå noget, så er vi nødt til at stå sammen, lød det fra Sonny Jensen.  

Dansk Planteværns årlige generalforsamling blev i 2020 afholdt som videokonference af hensyn til foreningens politik om at undgå unødig mødeaktivitet i forbindelse med den igangværende Corona/covid19-situation.

Rettelse: I afnittet omkring Dansk Planteværns medlemmers samlede omsætning stod der i den oprindelige pressemeddelelse, at de nævnte ændringer henførte til sæsonerne 2017 og 2018. Der skulle have stået 2018 og 2019. Vi beklager fejlen. (Jakob Tilma, kommunikationschef Dansk Planteværn)

AF JTI