Dansk Planteværn støtter op om mere bæredygtig fødevareproduktion i EU

Dansk Planteværn støtter op om mere bæredygtig fødevareproduktion i EU
Med strategien ”Farm to Fork” vil EU Kommissionen have mere fokus på den bæredygtige fødevareproduktion i Europa. I Dansk Planteværn er man klar til at tage udfordringen op, men Tanja Andersen advarer mod konsekvenserne af reduktionsmålet for brug af pesticider på 50 procent.

I Dansk Planteværn er man generelt positive overfor at der fremsættes høje krav til fødevareproduktionen i EU, men Kommissionens nye ”Farm to Fork” strategi, der den 20. maj blev præsenteret i Bruxelles, går ifølge direktør i Dansk Planteværn, Tanja Andersen, for langt, når man blandt andet vil halvere brugen af pesticider i europæisk landbrug allerede i 2030.

Strategien lægger op til, at europæisk landbrug skal tage ansvar for at løse de klima- og biodiversitetsudfordringer brugen af landbrugsjord til produktion medfører. Og når det gælder brugen af pesticider i Europa, så er strategien klar; forbruget skal bringes ned på europæisk plan.

I Dansk Planteværn anerkender direktør Tanja Andersen vigtigheden af, at vi i EU og Danmark producerer fødevarer på en mere bæredygtig og miljøneutral måde, og i løbet af de seneste 60 år er forbruget af planteværnsmidler da også faldet med 95 procent på EU-plan imens beskyttelsen af planterne er blevet mere målrettet med en mindre påvirkning af sprøjteføreren, miljøet og sundheden som positiv konsekvens. Og i planteværnsbranchen arbejder man hårdt på at fortsætte den udvikling.

-Dansk Planteværns medlemmer udvikler hele tiden nye innovative løsninger indenfor kemiske og biologiske produkter samt ny teknologier og digitale løsninger.  Dette gøres for at være i stand til at brødføde verden samtidig med, at vi tager hensyn til miljøet og respekterer de klimamæssige udfordringer. Vi skal producere fødevarer mere bæredygtigt, og det skal vi gøre i Danmark, men vi er nødt til at se på fødevareproduktionen i et globalt perspektiv, lyder det fra Tanja Andersen.

Et reduktionsmål for brugen af pesticider på 50 procent i 2030 er ifølge Tanja Andersen ikke realistisk i Danmark, og det vil ikke medvirke til EU Kommissionens ambition om, at skabe en mere bæredygtig fødevareproduktion i Europa.

-Vi vil som industri gerne arbejde på at løse de udfordringer EU-landene står overfor, og nu er det vigtigt, at alle parter bliver taget med på råd, så der kan blive lagt realistiske planer for, hvordan vi kan udvikle landbruget i EU samtidig med at vi bevarer produktionen og økonomien på gårdene, lyder reaktionen fra Tanja Andersen ovenpå præsentationen af ”Farm to Fork” strategien den 20. maj.

Forsyningssikkerheden skal bevares
I Dansk Planteværn bakker man op om en grundig regulering af brugen og godkendelsen af pesticider, og det unikke danske samarbejde imellem industrien, landbruget, universiteterne og dygtige konsulenter har udmøntet sig i - herunder et behovsbaseret brug af pesticider, der er berømmet over hele EU. Med de nye reduktionsmålsætninger på 50 procent er det vigtigt, at medlemsstaterne stilles lige, så lande som Danmark, der allerede har gennemført væsentlige reduktioner i antallet og brugen af pesticider, bliver godskrevet for sin indsats.

-Den målrettede udvikling inden for planteværnsbranchen har medført et markant fald i anvendelsen af midler per hektar, så landbruget med en lavere dosering har kunnet opnå en tilfredsstillende effekt. Men skal danske landmænd skære forbruget drastisk ned fra det nuværende niveau, så er der en reel risiko for en udflagning af produktionen af en række afgrøder, siger Tanja Andersen.

I Dansk Planteværn anser man et mål om at reducere brugen af pesticider med 50 procent som uholdbar i den nuværende situation, da reduktionen med stor sandsynlighed vil føre til en stigende import til EU, der i forvejen er verdens største importør af fødevarer. Og i planteværnsbranchen gør man også opmærksom på vigtigheden af, at den videre ”Farm to Fork” proces baseres på grundige konsekvensanalyser af en reduktion i brugen af pesticider på 50 procent i EU og på landeniveau, ligesom der også skal tages hensyn til, at udvikling af teknologier og løsninger samt nye måder at drive landbrug på, tager tid.
Derfor ser planteværnsbranchen frem til at tage del i udviklingen af bæredygtighedsdirektivet (SUD), så resultatet bliver til gavn for både europæernes adgang til fødevarer og en ansvarlig landbrugsdrift. 

Så lidt som muligt, så meget som nødvendigt har igennem mange år været gældende i forhold til Danske landmænds ansvarlige brug af pesticider. I mere end 30 år har vi herhjemme arbejdet med reduktionsmål for brugen af sprøjtemidler, og planteværnsbranchen er ifølge Tanja Andersen klar til også at tage imod de nye udfordringer udmøntet i ”Farm to Fork” strategien, så udviklingen af landbruget kan blive stadig mere bæredygtig og effektiv i takt med, at vi tager stadig mere hånd om naturen og miljøet.

 

Af Jakob Tilma, Dansk Planteværn

 

  Læs hele strategien ”Farm to Fork”