Miljøstyrelsens årlige bekæmpelsesmiddelstatistik viser et markant fald for 2018

Miljøstyrelsens årlige bekæmpelsesmiddelstatistik viser et markant fald for 2018
For året 2018 viser Miljøstyrelsens netop offentliggjorte bekæmpelsesmiddelstatistik, at salget af pesticider er tilsvarende året 2017, men forbruget viser et markant fald fra året før. Miljøstyrelsens statistik baserer sig på salgstallene for kalenderåret 2018 og på pesticidforbruget indrapporteret i landbrugets sprøjtejournaler i perioden 1. august 2017 til 31. juli 2018.  

Af Pesticidstrategi 2017-2021 fremgår det, at PBI maksimalt må udgøre 1,96 for salgstallene. Pesticidbelastningsindekset på salgstallene i 2018 er faldet 48% i forhold til basisåret 2011, og målsætningen er således til fulde opfyldt, også for 2018. 
Pesticidbelastningsindikatoren (PBI) målt på forbruget er på 1,35 for sæsonen 2017/18, hvilket er 54% lavere end 2011, og er et fald på 37% i forhold til sæsonen 2016/2017. Faldet fra 2016/17 sæsonen til denne sæson er en konsekvens af tørkeperioden i 2018.  

”Tallene i rapporten for 2018 viser meget godt, at landbruget kun bruger det nødvendige. Landmænd køber ind før sæsonen går i gang, og derfor vil salget ofte ligne det fra året før. Vejret har dog stor indflydelse på behovet i marken, og 2018-sommersæsonens varme udtrykkes således i det lave forbrug. Det bekræfter os i, at danske landmænd lever op til ambitionen om at bruge så lidt som muligt, men så meget som nødvendigt,” siger Tanja Andersen, direktør hos Dansk Planteværn.  

  Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside her Download pressemeddelelse som PDF