”Sjælland summer” blomstrer videre i 2020

”Sjælland summer” blomstrer videre i 2020
I 2019 var græsrødderne i projektet #SjællandSummer ansvarlige for, at mere end 100 adresser på Sjælland samlet set kunne præsentere 300.000 kvadratmeter med blomster tilegnet insekterne. Efter det flotte resultat opfordrer initiativtagerne til at endnu flere sjællændere sår blomster i 2020.

Målet var at gøre noget godt for insekterne og det gode naboskab, og faktisk ville de uddelte frø i blandingen #Sjællandsummer i 2019 kunne trække en 2,5 meter bred stribe med blomster fra Helsingør til Vordingborg – hvad der svarer til cirka 30 hektar. Det er et resultat initiativtageren, landmanden Ole Christiansen, er stolt af, og han har derfor i samarbejde med Dansk Planteværn og frøfirmaet DSV Frø valgt at fortsætte arbejdet for at skabe bedre forhold for insekter og gode naboskaber på Sjælland.

 

-Det har været dejligt at mærke den store opbakning fra både landmænd, folk i byerne og de regionale medier. Sidste år kom familier helt fra København ud til min gård for at hente blomsterfrø, fordi de havde hørt om vores arbejde med blomsterstriber. Jeg har oplevet stor opbakning til #SjællandSummer fra både land og by, og derfor er vi nu klar med en ny og forbedret blomsterblanding, og så har vi valgt at lave afhentningssteder syv forskellige steder på Sjælland, så endnu flere kan deltage, fortæller Ole Christiansen.

 

Af hensyn til at undgå unødig smittefare i forbindelse med Corona/covid19-situatione skal frø bestilles på forhånd via et link og der vil blive taget forholdsregler på afhentningsstederne for at minimere risikoen for at deltagerne kan smitte hinanden med virus. I 2020 opfordres deltagerne til at følge godt med på #SjællandSummers facebookside, hvor der løbende vil være videoer og andre opslag med gode råd til såning, pasning og pleje af naturstriber, og så håber Ole Christiansen, at endnu flere deltagere vil dele videoer, billeder og erfaringer om blomsterstriber med hashtagget #SjællandSummer.

 

-Selvom vi ikke kan mødes og dele erfaringer og viden omkring etableringen af blomsterstriberne lige nu og her, så kan vi stadig stå sammen om at gøre noget godt for biodiversiteten på Sjælland. Jeg ser frem til, at alle deltagerne forhåbentlig kan samles når blomsterne senere på året står i fuldt flor, og indtil da håber jeg, at alle deltagere vil dele deres oplevelser med arbejdet med blomstertiltag via de sociale medier, lyder opfordringen fra Ole Christiansen.  

Ole Christiansen har stadigvæk blomsterstriber stående fra sidste år, og siden de første planter spirede frem sidste forår har han oplevet, at mængden af insekter på hans marker er steget samtidig med at blomsterne er blevet tilflugtssted og spisekammer for gårdens marklevende vildt.

 

Vigtige betingelser for et godt resultat i forbindelse med etablering af blomsterstriber:
1. Jordtemperaturen skal være lige omkring de 10 gr C. ved etableringen.
2. Såbeddet skal være fint, uden store knolde, da det fleste af frøene i blandingerne er små.
3. Rodukrudt - fx tidsler og bynke - skal være fjernet ved hjælp af kemi eller mekanisk.
4. Sådybde på typisk 0,5 - 1 cm på grund af de små frø i blandingerne, der hurtigt skal til vejrs.
5. Ren solsikkestribe i 2- 3 cm dybde - vigtigt pga "sorte fugle". Brug desuden bejdset udsæd af solsikke.
6. Følg punkterne 1,2,3,4,5 i kampen mod ukrudt, da blandingerne ikke har gavn af kemiske hjælpemidler.
7."Intet kommer af intet’! Så brug 100 kg N eller hvad naboarealet tildeles af kvælstof pr ha.
8. Naturstriber af en bredde på under 10 m anses som værende en del af marken.
Kilde: Jørgen Lundsgaard, agronom Dansk Planteværn

 

Download af billeder til brug i forbindelse med artikler om #SjællandSummer via Wetransfer.com: https://we.tl/t-c0QHD5RP02

 

Se kort: Her summede Sjælland i 2019

 

Formålet med projektet #SjællandSummer:
Projektets formål er primært at styrke biodiversiteten på Sjælland og at få sjællænderne til at arbejde aktivt med at fremme biodiversiteten. Det handler i høj grad om at skabe variation i det åbne land og styrke fødegrundlaget for insekter, herunder vilde bier og sommerfugle, der samtidig danner fødegrundlag for andre dyr og insekter. #SjællandSummer vil skabe et samarbejde om at styrke naturen i det åbne land.

Projektet vil sammen med Dansk Planteværn lave erfaringsopsamling, vidensdeling og formidling af effekten af #SjællandSummer, og der laves igen i 2020 en evaluering af projektet til august.

Praktisk information om #SjællandSummer
#SjællandSummer kan følges via facebooksiden ’Sjælland summer’, hvor interesserede løbende kan blive opdateret omkring etablering og pleje af blomsterstriber, ligesom deltagerne opfordres til at dele egne erfaringer og billeder ved brug af hashtagget #SjællandSummer.

Årets frøblanding med navnet #SjællandSummer fra DSV Frø kan bestilles via følgende link fra den 2. april og frem til den 17. april. Link til bestilling af ”Sjælland Summer”.

Prisen for blomsterblandingen fra DSV Frø er 150 kr. pr. pose á to kilo excl. Moms, eller 187,50 kr. inklusive moms. Sjælland Summer er en blanding, der tilgodeser og tiltrækker bier & alle andre insekter. I blandingen er der 11 et-og flerårige blomsterarter, der er udvalgt i forhold til at bidrage med en lang blomstringssæson og med en stor produktion af pollen og nektar.

 

Følgende arter indgår i blomsterblandingen #SjællandSummer:

 • Boghvede
 • Honningurt
 • Solsikke
 • Oliehør
 • Blodkløver
 • Rødkløver
 • Hvidkløver
 • Kællingetand
 • Cikorie
 • Gul stenkløver
 • Hjulkrone

 

Én pose frø vejer to kilo og rækker til såning af blomster på et areal på cirka 1.000 kvadratmeter.

Deltagere i projektet kan vælge at afhente bestilte frø på adresser fordelt over hele Sjælland den 27. og 28. april og derved spare forsendelsesomkostningerne, eller man kan få tilsendt frøblandingen via pakkepost.

 

Deltagere i #SjællandSummer kan afhente frø på følgende adresser den 27. og 28. april:
(Af hensyn til Corona/covid19 skal frø bestilles på forhånd via dette link og der vil blive taget forholdsregler på afhentningsstederne for at minimere risikoen for smitte med virus.)

Munkholmvej 377, 4060 Kirke Såby

Dalsagervej 4, 4621 Gadstrup

Torpevej 2, 4693 Eskebjerg

Hanebjergvej 2, 4760 Vordingborg
Seerdrupvej 11, 4200 Slagelse
Knardrupgårds Allé 5, 3660 Stenløse
Storgårdsvej 1, 4690 Haslev

 

Caselandmænd til lokale historier om #SjællandSummer

Ole Christiansen, Gadstrup: Telefon: 40 85 22 04 – initiativtager til #SjællandSummer.
Ole har igennem flere år benyttet blomsterstriber til at skabe mere insekt- og dyreliv på sine marker, og så har han også sået marker langs grøftekanterne til med blomster for at skabe en god kontakt til lokalbefolkningen.
Dalsagervej 4, 4621 Gadstrup

Dalsagergaardlandbrug@city.dk

 

Johan Scheel, Gl. Rye: Telefon: 40 14 60 32 – vært for Dansk Planteværns demofarm

Johan har i en årrække lagt jord til projekter til fremme af vilde bier i det sjællandske landskab i samarbejde med Dansk Planteværn. Johan var i 2019 vært for debatarrangementet Landmænd som naturforvaltere. På Ryegaard er blomsterstriber, lærkepletter og vibelandingspladser en naturlig del af et planteavlslandbrug.

Munkholmvej 377, 4060 Kirke Såby
johan.scheel@ryegaard.dk


Søren Vestergård, Stenløse: Telefon: 41 29 22 10

Søren har i 13 år benyttet naturstriber til at skabe en stor mangfoldighed af insekter og andre dyr i det sjællandske landskab, fordi de styrker naturværdierne og dyrelivet i og omkring hans marker.
Knardrupgårds Allé 5, 3660 Stenløse
info@knardrupgaard.dk

 

Peter Kiær, Haslev: Telefon: 61 37 87 87
Peter mener at et effektivt landbrug kan drives samtidig med at man som landmand gør noget godt for insekterne og markens dyr samtidig med at naboer og forbipasserende får noget smukt at kigge på.

Storgårdsvej 1, 4690 Haslev

pki@storgaarden.dk

 

Poul Grå

Torpevej 2, 4693 Eskebjerg

Tlf: 20484259

poulgraae@hotmail.com

 

Martin Lyder

Hanebjergvej 2, 4760 Vordingborg

Tlf: 20637472

Skovgaard4750@gmail.com

 

Karl-Erik Leander

Tronagergaard

Seerdrupvej 11, 4200 Slagelse

Tlf:20150249

Karl@tronagergaard.dk

 

Faglige spørgsmål i forbindelse med såning og pleje af blomsterstriber samt sammensætningen af blomsterblandingen #SjællandSummer kan stiles til agronom Jørgen Lundsgaard på telefon: 20 22 19 50 – Jørgen deltager gerne i eventuelle historier omkring projektet over hele Sjælland.

 

Kontakt til DSV Frø, der producerer blandingen #SjællandSummer i samarbejde med Dansk Planteværn, kan ske til produktchef Betty Schmidt på telefon 24 48 02 72

 

Af Jakob Tilma, jti@plantevaern.dk