Videoer

På en kold og solrig dag sidst i marts fortæller Jørgen Lundsgaard om de overvejelser man skal gøre sig omkring blomsterstriber i foråret. 

Brug af ulovlige pesticider i Danmark skal meldes til Miljøstyrelsen

På Plantekongressen 2020 gav Dansk Planteværn 170 deltagere sit bud på, hvordan man som landmand kan styrke dialogen med verden uden for landbruget.

Dansk Planteværn afholdt i efteråret 2019 sprøjtedemonstration for Danske Vandværker. Skriv til os, hvis din organisation også vil lære mere om brugen af planteværn i Danmark.  

20. august inviterede Verdens Bedste Fødevarer og Dansk Planteværn til markvandring og debat. Se hele debatten her

Ole Christiansen er en stolt dansk landmand, som gerne vil i dialog med forbrugerne.

Tørken har mange steder ført til et mindre forbrug af svampemidler, imens bekæmpelse af skadedyr har fyldt mere end normalt. Hør landmand Ole Christiansen fortælle, hvordan pesticidforbruget i 2018 har været i en hvedemark med brødhvede. 

Coop Danmark, Danmarks Naturfredningsforening, planteværnsindustrien og en dansk landmand debatterede den 9. maj fremtidens brug af planteværn under debatarrangement på Dansk Planteværns demofarm.

De obligatoriske sprøjtesyn sikrer en mere præcis udbringning af pesticider på de danske marker, lyder konklusionen fra Miljøstyrelsen.

Med Dansk Planteværns demofarm som forbillede har Ole Christiansen anlagt naturstriber. Hør hvad han som landmand får ud af tiltaget.

På Dansk Planteværns demofarm Ryegaard har vi lavet naturstriber for at give dyr og insekter skjul og føde.

Skriv en mail til jti@plantevaern.dk, hvis du har lyst til at se hvordan Dansk Planteværn arbejder med biodiversitet på vores demofarm.

Frej debatterer fødevareproduktion på Folkemødet 2017 i samarbejde med Dansk Planteværn og Danmarks Naturfredningsforening.

Dansk Planteværn har udformet et # på 30 x 7 meter, så gæster under indflyvning til #fmdk bliver opmærksomme på foreningens events, der foregår i et samarbejde med Tænketanken Frej og Danmarks Naturfredningsforening. 

Hvor giftige er de fødevarer og det vand, du hver dag indtager? Ikke ret giftige, lød budskabet den 16. januar 2017 fra professor MSO Nina Cedergreen fra Købehavns Universitet

Man er nødt til at gøre noget for at ændre noget. Det mener Ole Christiansen. Den sjællandske landmand opfordrer sine kollegaer til at tage mere aktivt del i debattten om dansk landbrug.

Få smartphonen op af lommen og vis din omverden, hvad der sker på din bondegård, lyder opsangen blandt andet fra den sjællandske planteavler.

 

Fugle og løbende vildt i landbrugslandet har brug for føde og skjul året rundt, men når markerne er mejet kan det være en udfordring for dyrene. Agronom i Dansk Planteværn, Jørgen Lundsgaard, fortæller i denne video om hvordan naturstriber kan sikre, at der er føde og skjul til fugle, insekter og løbende vildt vinteren igennem.

Moderne landbrug producerer meget mad på et begrænset areal. Men der er også plads til naturen.