Dansk Planteværn på Folkemødet 2023

Popup ved folkemøde

Dansk Planteværn deltog på Folkemødet på Bornholm, hvor vi sammen med vores medlemmer satte fokus på bl.a. grøn omstilling, innovation og nye teknologier i landbruget.

Bedre biodiversitet, godt grundvand og mere med

I fællesskab med Danske Vandværker spurgte vi forbipasserende, om de var bekymrede for at drikke et glas postevand - et grønt klistermærke for "ikke bekymret" og et rødt for "bekymret". Det gav anledning til en god snak om grund- og drikkevand og de mange ressourcer, der bliver brugt i Danmark for at sørge for, at der er godt drikkevand i vandhanerne. Det var heldigvis også indtrykket hos den overvejende del af de personer, vi talte med, der satte et grønt klistermærke på plakaten. Som tak for deltagelsen i den lille spørgeundersøgelse, fik uddelte vi blomsterfrø og en vingummisommerfulg - frøene bliver forhåbentlig til blomster, som rigtige sommerfugle kan sætte sig på.

"PAS PÅ! Der er gift i øko-æg, drikkevand og frugt"
- Skaber medierne nødvendig oplysning eller unødvendig frygt?

Medierne har den seneste tid bragt historier om forurenet drikkevand og tidligere har historier om pesticider i frugt og danskernes urin også fundet vej til mediernes forsider. På den ene side er sådanne historier med til at rykke vores samfund ind i en æra med mindre kemi. På den anden side, kan det skabe frygt og handlingslammelse hos mange borgere, der ikke har mulighed for at forstå sagerne til fulde og hvilke konsekvenser, det har for netop dem og deres sundhed.

Sammen med Danske Vandværker, Tænketanken Frej og Landbrug & Fødevarer afholdt vi en debat i Drikkevandsteltet, hvor vi stillede vi spørgsmålet, om medierne skaber unødvendig frygt, eller om de er med til at belyse en vigtig problemstilling, som vi skal gøre noget ved.

Blandt paneldeltagerne var der enighed om, at det er vigtigt at samarbejde bredt blandt organisationer og forskere for at sikre, at data bliver formidlet og håndteret på en måde, så det oplyser og ikke skræmmer forbrugerne. 

Arrangementet bliver fuldt op af en konference på Christiansborg i september også i et samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer, Danske Vandværker og Dansk Planteværn samt DM Bio.