Dansk Planteværn på IFAJ-Kongres

Stand ved Ifaj

IFAJ - International Federation of Agricultural Journalists - samler hvert år op til 250 landbrugsjournalister fra hele verden til kongres for at opleve nye landbrugsmetoder, netværke og få inspiration med hjem til nye måder at drive landbrug på.

Kongressen har været virtuel de to foregående år og blev nu afholdt i Danmark med bl.a. en kongres i Vingsted 29. juni, hvor Dansk Planteværn deltog med en stand ligesom Syngenta og BASF. På foreningens stand var fokus på biodiversitet og principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM) med eksempler fra initiativerne på foreningens demonstrationslandbrug på Ryegaard Gods ved Holbæk. Formålet var at anskueliggøre vigtigheden i prioriteret arealanvendelse og ”mere med mindre” i landbrugsproduktionen samt branchens rolle i at tilskynde til værdifulde biodiversitetstiltag.

Foreningens medlemmer står bag et lukket påfyldningssystem til marksprøjten, som reducerer sprøjteførerens eksponering for pesticider og mindsker risikoen for punktkildeforurening. Systemet blev demonstreret på kongressen af Robert Huber fra BASF’ hovedkontor i Tyskland.

Deltagelsen på kongressen var en succes med mange gode samtaler vedr. foreningens fokusområder samt lejlighed til at tale med danske journalister og andre interessenter i branchen.

Kongressen gav mulighed for at tale med internationale landbrugsjournalister om danske landmænds arbejde med IPM-principperne og engagementer inden for biodiversitet, hvilket forhåbentlig kan være til inspirere for landmænd i andre lande.

Yderligere information om IFAJ-kongressen i Danmark og om IFAJ's internationale arbejde