Fremtidens drikkevand til debat på Christiansborg

Glas I Græs Stor

Danske Vandværker, Dansk Planteværn, Økologisk Landsforening og fagforeningen JA sætter drikkevandet under lup og inviterer til konferencen ”Fremtidens drikkevandsbeskyttelse” på Christiansborg 18. november 2021. Miljøminister Lea Wermelin deltager, og der vil være faglige indlæg fra bl.a. Miljøstyrelsen, politisk paneldebat samt rig mulighed for at stille spørgsmål.

Det er i alles interesse at sikre godt drikkevand, og der er bred enighed blandt organisationerne bag konferencen om, at løsninger kræver dialog. Det er baggrunden for konferencen, som skal danne grundlag for debatten om, hvordan vi passer på vores drikkevand nu og i fremtiden.

”Drikkevandet er et følelsesladet emne. Vi bør lytte til eksperter og inkludere alle vinkler i debatten,” siger Eva Roland Erichsen, næstformand i fagforeningen JA indenfor natur, miljø og fødevarer.

”Forbrugerne skal kunne have tillid til drikkevandet, og det er derfor vigtigt at beskytte grundvandet både rundt om vandboringerne, og hvor drikkevandet bliver dannet,” siger Susan Münster, direktør for Dansk Vandværker.

”Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler sker på et videns- og faktabaseret grundlag, og vi støtter op om myndighedernes godkendelsessystem. Det skaber tryghed og sikrer, at sprøjtemidler ikke siver ned i grundvandet,” siger Tanja Andersen, direktør i Dansk Planteværn – brancheorganisation for pesticidproducenter i Danmark.

”Vi skal ikke drikke forurenet drikkevand, og vi mener derfor, at landbrug bør dyrkes økologisk,” siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

Omdrejningspunktet for konferencen vil være udfordringerne med forurening af grundvandet og forskellige løsningsmodeller. Niels Krause Kjær (vært på DR2 Deadline) vil være moderator på konferencen, og dagen bliver afsluttet med en politisk debat med medlemmer af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. 

Dato: 18.11.2021

Sted: Christiansborg, Fællessalen

Se program

Deadline for tilmelding: 4. november 2021